Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Hoai Linh

Đăng ký: 05-04-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

Rút gọn $\frac{1}{\cos x\cos 2x}+\frac...

29-08-2013 - 08:11

$\frac{1}{\cos x\cos 2x}+\frac{1}{\cos 2x\cos 3x}+...+\frac{1}{\cos nx\cos (n+1)x}$   ;  n là số tự nhiên


Tìm toạ độ đỉnh

07-04-2013 - 09:56

Cho tam giác ABC có diện tích S=$\frac{3}{2}$, toạ độ các đỉnh A(2;-3),B(3;-2) và trọng tâm của tam giác nằm trên đường thẳng

 D: 3x-y-8=0.Tìm toạ độ đỉnh C.


phương trình đường thẳng

06-04-2013 - 10:48

Trong hệ toạ độ Oxy, cho ba điểm A(1;1),B(2;-1),C(1;-2). Viết phương trình đường thẳng d đi qua O sao cho tổng khoảng cách từ A,B,C đến d là lớn nhất.


$abc(a^2+b^2+c^2) \leq 3$ với $a+b+c=3$

06-04-2013 - 09:26

Cho 3 số thực dương $a,b,c$ thoả mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng:

                 $abc(a^2+b^2+c^2) \leq 3$