Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


cuongcute1234

Đăng ký: 06-04-2013
Offline Đăng nhập: 02-01-2017 - 19:35
*****

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{1}{sin\frac{A}{2}}+\...

04-12-2013 - 20:14

Cho tam giác ABC.BC=a,CA=b,AB=c và r là đọ dài bán kính nội tiếp.

CMR: $\frac{1}{sin\frac{A}{2}}+\frac{1}{sin\frac{B}{2}}+\frac{1}{sin\frac{C}{2}}\leq \frac{\sqrt{ab+bc+ca}}{r}$

 


$\left\{\begin{matrix} \frac{y}{...

22-11-2013 - 14:24

Giải hệ sau

$\left\{\begin{matrix} \frac{y}{x}=2+xy\\ y(y+2z)=1\\ z(z-2x)=1\end{matrix}\right.$


$(1+cos \frac{A}{2})(1+cos \frac{B}{2...

22-11-2013 - 14:13

Cho tam giác ABC bất kỳ. Khảng định hay phủ định :

$(1+cos \frac{A}{2})(1+cos \frac{B}{2})(1+cos\frac{C}{2})> 4$


Hỏi sau hữu hạn các bước có đưa bảng về toàn số 0 hay không ?

22-11-2013 - 14:07

Cho bảng m x n, mỗi ô ghi 1 số nguyên dương bất kỳ. cho phép thực hiên 1 trong 2 biến đổi

a) Nhân tất cả các số 1 hàng với 2

b)Trừ tất cả các số 1 cột cho 1

Hỏi sau hữu hạn các bước có đưa bảng về toàn số 0 hay không ?


cho hàm f(x)=$\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}...

05-11-2013 - 16:48

cho hàm f(x)=$\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}$

Kí hiệu f1(x)=f(x); f2(x)=f(f1(x));............................

Tính f2013(0)