Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Shadow Fiend

Đăng ký: 11-04-2013
Offline Đăng nhập: 30-01-2015 - 16:16
***--

#413767 HÀM SỐ VÀ ĐÒ THỊ

Gửi bởi Shadow Fiend trong 19-04-2013 - 21:19

tks
#412580 HÀM SỐ VÀ ĐÒ THỊ

Gửi bởi Shadow Fiend trong 14-04-2013 - 16:00

cho hàm số: y=2x^2

a)vẽ đồ  thị (P)

b) CMR đường thảng (d) : y= 2x+4 luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A;B

c) TÍnh S  tam giác AOB

d) Viết phương trình đường thẳng (d') đi qua M(0;-2) và tiếp xúc với (P)

e) tìm trên P các điểm có khoang cách đến gốc tọa độ = căn 5