Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Shadow Fiend

Đăng ký: 11-04-2013
Offline Đăng nhập: 30-01-2015 - 16:16
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm max, min

18-05-2013 - 09:55

Cho phương trình $x^{2} -mx + $m^{2} - 5 =0

Giả sử $\alpha$ là một nghiệm của phương trình. tìm giá trị lớn nhất của $\alpha$


hÌNH HỌC

17-05-2013 - 22:04

Cho{O}, cho BC là đường kính,BO;CO là bán kính. Có E;F (-  {O}.

a) CMR: E;F (-  {O}

b) CMr:BCEF Nội tiếp

c) Cho E (-  {O}.CMR góc BEC = chín mươi độ

D) CMR: CO=BC

  

 

Bài này kho quá mong cac ban giải giúp!!! :lol:


$\sqrt{3x+7} -\sqrt{x+1}=2$

14-04-2013 - 16:23

$\sqrt{3x+7} -\sqrt{x+1}=2$

Giải phương trình trên

 

$x^{2} - \sqrt{x^2-5}=7

giải pt trên


HÀM SỐ VÀ ĐÒ THỊ

14-04-2013 - 16:00

cho hàm số: y=2x^2

a)vẽ đồ  thị (P)

b) CMR đường thảng (d) : y= 2x+4 luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A;B

c) TÍnh S  tam giác AOB

d) Viết phương trình đường thẳng (d') đi qua M(0;-2) và tiếp xúc với (P)

e) tìm trên P các điểm có khoang cách đến gốc tọa độ = căn 5


hình học

11-04-2013 - 21:37

Cho tam giác ABC có  3  góc nhọn nội tiếp(O;R). Cac đường cao AD, BE , CF cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AA', Gọi I là trung điểm của BC.Chứng minh:

a) tứ giác BCEF nội tiếp

b) H, I , A' thẳng hàng

c) DH.DA=DB.DC

d) Cho BC cố định, A di động trên cung BC sao cho tam giác ABC có 3  góc nhọn.

          d1) Tìm vị trí của A để diện tích tam giác EAH lớn nhất

          d2)  Chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF không đổi

          d3) Tìm vị trí để AH+BH+CH lớn nhất