Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trananh2771998

Đăng ký: 16-04-2013
Offline Đăng nhập: 26-04-2014 - 10:08
***--

Chủ đề của tôi gửi

Tìm tất cả các số nguyên tố p

15-07-2013 - 22:45

Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tồn tại các số nguyên dương n,x,y thoả mãn

$p^{n}= x^{3}+y^{3}$


$\sum \frac{a^{2}}{1+b^{3}}...

05-07-2013 - 12:02

Cho a,b,c dương thỏa mãn $\sum a^{4}=3$ Chứng minh

$\sum \frac{a^{2}}{1+b^{3}}\geq \frac{3}{2}$


$f\left ( mf\left ( n \right ) \right )= nf\left ( 2m...

19-06-2013 - 19:22

tìm tất cả các hàm tăng thực sự $f:N^{*}\rightarrow N^{*}$ thỏa mãn

 

$f\left ( mf\left ( n \right ) \right )= nf\left ( 2m \right )\forall m,n\in N^{*}$


$f\left ( x+y \right )+f\left ( x-y \right )=2f\left ( x...

17-06-2013 - 13:00

Tìm tất cả các hàm số   $f:Q\rightarrow R$ thỏa mãn điều  kiện

$f\left ( x+y \right )+f\left ( x-y \right )=2f\left ( x \right )+2f\left ( y \right ) ; \forall x,y \in Q$


Chứng minh $\left | \left ( a+b+c \right )-2abc \right |\...

27-05-2013 - 21:49

cho a,b,c là các số thực thoả mãn $\sum a^{2}= 1$

Chứng minh

$\left | \left ( a+b+c \right )-2abc \right |\leq \sqrt{2}$