Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


arsenal20101998

Đăng ký: 18-04-2013
Offline Đăng nhập: 13-06-2017 - 00:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

BĐT thức liên quan đến vecto

21-11-2013 - 19:35

Cho 3 vecto $\vec{a};\vec{b};\vec{c}$.CM

$\sum \left | \vec{a} +\vec{b}\right |\leq \left | \vec{a}+\vec{b}+\vec{c} \right |+$\sum \left | \vec{a} \right |$

Hãy tổng quát hóa bài toán trên


Cho tứ diện ABCD.R và r lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp

05-11-2013 - 18:58

Cho tứ diện ABCD.R và r lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp.Chứng minh:

$R\geq 3r$

 

 


Tìm Max

10-05-2013 - 21:47

Cho a;b;c > 0 ; abc=1

Tim max S=$\sum \frac{a}{a^2+b^2+c}$


chứng minh trung điểm

06-05-2013 - 19:52

Cho (O), đườnh kính AB, C là điểm chính giữa cung AB. Trên đoạn OC lấy 2 điểm M và N sao cho OM=1/2 OC; ON=1/3 OC. AN và BM cắt nhau tại K. CMR: K là trung điểm của BE (với E là giao điểm của BM và (O))