Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


activexcth

Đăng ký: 22-04-2013
Offline Đăng nhập: 22-11-2016 - 23:18
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

07-06-2014 - 00:52

$ \begin{verbatim} a \times b \end{verbatim} $


Trong chủ đề: đạo hàm 2 vế?

22-05-2014 - 23:36

Bạn có thể xem thêm về cái này.

Hai hàm f và g được coi là bằng nhau khi và chỉ khi với mọi x thì f(x)=g(x)


Trong chủ đề: Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

11-11-2013 - 23:51

1. Với mọi A thuộc P(X) ta có : A $\subset$ A . Vậy quan hệ "$\subset$" có tính phản xạ

2. Với mọi A,B thuộc P(X) ta có : A $\subset$ B và B $\subset$ A thì A=B . Vậy quan hệ "$\subset$" có tính phản đối xứng.

3. Với mọi A,B,C thuộc P(X) ta có : A $\subset$ B và B $\subset$ C thì A $\subset$ C. Vậy quan hệ "$\subset$" có tính bắc cầu

 

Từ 1,2,3 suy ra quan hệ "$\subset$" là quan hệ thứ tự trên P(X)


Trong chủ đề: Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

11-11-2013 - 22:37

Cho tập X={1,2,3}. Kí hiệu P(X) là tập hợp tất các tập con của X. CMR : Quan hệ bao hàm (quan hệ "$\subset$")là một quan hệ thứ tự trên P(X)

 

 


Trong chủ đề: Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

11-11-2013 - 22:19

Xét quan hệ R trên Z+ : xRy tương đương với x=y.2n (n thuộc Z) . Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương