Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


activexcth

Đăng ký: 22-04-2013
Offline Đăng nhập: 22-11-2016 - 23:18
-----

#463745 Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

Gửi bởi activexcth trong 11-11-2013 - 22:37

Cho tập X={1,2,3}. Kí hiệu P(X) là tập hợp tất các tập con của X. CMR : Quan hệ bao hàm (quan hệ "$\subset$")là một quan hệ thứ tự trên P(X)

 

 
#463739 Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

Gửi bởi activexcth trong 11-11-2013 - 22:19

Xét quan hệ R trên Z+ : xRy tương đương với x=y.2n (n thuộc Z) . Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương
#463731 Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

Gửi bởi activexcth trong 11-11-2013 - 22:03

Trên ZxN*, Quan hệ R xác định bởi (a,b)R(c,d) tương đương ad=bc. Chứng minh R là quan hệ tương đương trên ZxN*.


#463714 Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

Gửi bởi activexcth trong 11-11-2013 - 21:31

Trên tập hợp N* xét quan hệ chia hết như sau : Mọi a,b thuộc N* , a/b tương đương a là ước số của b.
Chứng minh rằng : quan hệ chia hết là quan hệ thứ tự trên N*


#463643 Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

Gửi bởi activexcth trong 11-11-2013 - 19:38

Gọi X là tập các điểm trên mặt phẳng , O là một điểm cố định cho trước thuộc X. Trong tập X , xác định quan hệ hai ngôi như sau :
M$ \Re$N <=> OM=ON ( M,N là hai điểm thuộc X). CMR $\Re$ là một quan hệ tương đương.