Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


activexcth

Đăng ký: 22-04-2013
Offline Đăng nhập: 22-11-2016 - 23:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh \$\Re$ là 1 quan hệ tương đương.

11-11-2013 - 19:38

Gọi X là tập các điểm trên mặt phẳng , O là một điểm cố định cho trước thuộc X. Trong tập X , xác định quan hệ hai ngôi như sau :
M$ \Re$N <=> OM=ON ( M,N là hai điểm thuộc X). CMR $\Re$ là một quan hệ tương đương. 


Tìm hàm số

22-04-2013 - 01:54

Tìm hàm số Y=f(X) thỏa mãn quy luật sau : 

 

X=1, Y=3

X=2 , Y=7

X=3, Y=13

X=4 , Y=21

X=5, Y=31

X=6 , Y=43

X=7, Y=57

X=8 , Y=73

X=9, Y=91

X=10 , Y=111