Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thienminhdv

Đăng ký: 23-04-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2017 - 13:53
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 4x^3+2x^2-x=......

24-04-2014 - 10:27

Bạn xem lại hộ cái đề ở pt thứ nhất. Có vẻ hệ số không phù hợp. Bài này gần giống như đề thi DH khố A năm 2012Nghi

nghiệm $\left\{\begin{matrix} x=\frac{-1}{2} & \\ y=\frac{3}{2} & \end{matrix}\right.$ không sai đâu cách giải khác 2012


Trong chủ đề: Giải phương trình $7^x+9^x=6^x+10^x$

26-12-2013 - 08:10

Dễ cm được: x chia cho 4 dư 1

*TH1: x=1 là nghiệm của phương trình

*TH2: x=5 không là nghiệm

*TH: $x\geq 7$

Ta có: $10^{x}=(9+1)^{x}=9^{x}+x.9^{x-1}+...+1>9^{x}+x.9^{x-1}>9^{x}+x.7^{x-1}\geq 9^{x}+7^{x}$ ( vô lý)

Vậy S={1}

Giải vậy sai rùi bạn còn nghệm x=0 mà


Trong chủ đề: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\cfrac{1}{...

09-11-2013 - 15:15

Ta có:

$\large 16P=\sum \frac{16}{x+x+y+z}\leq \sum \left ( \frac{1}{x}+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \right )=4\left ( \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \right )=8052$

$\large \Rightarrow P\leq \frac{2013}{4}$

Dấu bằng xảy ra khi$\large x=y=z=\frac{1}{671}$

Ta có BĐT $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq \frac{4}{x+y}$ với $x,y> 0$

Suy ra  $\frac{1}{2a+b+c}\leq \frac{1}{4}(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+c})\leq \frac{1}{16}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{a}+\frac{1}{c})$

Chứng minh tương tự ta có :

 

$\frac{1}{a+2b+c}\leq \frac{1}{16}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$

$\frac{1}{a+b+2c}\leq \frac{1}{16}(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})$

$\Rightarrow P\leq \frac{1}{4}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})=\frac{2013}{4}$


Trong chủ đề: Giải hệ $\left\{\begin{matrix} x^3(y^3...

10-08-2013 - 18:30

Hướng dẫn : Phương trình thứ $2$ $\Leftrightarrow (x^2-y)(2x-y+1)=0$

Mình tắc chỗ thay vào phương trình (1)


Trong chủ đề: Tìm $Min P=\cfrac{\left ( a+b \right )^2}...

20-06-2013 - 10:43

Vì $c$ không có trên tử và $a,b$ đối xứng ( vai trò như nhau)

Nhưng mà  cơ sở nào để chọn a=b=1? c=2?