Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thienminhdv

Đăng ký: 23-04-2013
Offline Đăng nhập: 14-05-2017 - 13:53
-----

#596463 Tìm Max $A=\frac{\sqrt{(a+b)(a+b+c)+3c^2))}...

Gửi bởi thienminhdv trong 01-11-2015 - 17:26

Cho ba số dương thỏa mãn $a^2+b^2+c^2+ab-2bc-2ca=0$

Tìm Max $A=\frac{\sqrt{(a+b)(a+b+c)+3c^2))}}{c}-\frac{c}{a+b}$
#532478 Cho x,y,z là ba số thực thoả mãn $x+y+z=3$. Tim Min $P=2(x^4+y...

Gửi bởi thienminhdv trong 09-11-2014 - 08:24

Cho x,y,z là ba số thực thoả mãn $x+y+z=3$. Tim Min $P=2(x^4+y^4+z^4)-3(xy+yz+zx)+2017$
#506853 $\left\{\begin{matrix} x^4-x^3y+x^2y^2=1...

Gửi bởi thienminhdv trong 15-06-2014 - 14:03

Giải hệ phương trình sau : $\left\{\begin{matrix} x^4-x^3y+x^2y^2=1 & \\ x^3-y-x^2+xy=-1 & \end{matrix}\right.$
#500580 Min $P=\cfrac{16}{\sqrt{x^2y^2+y^2z^2+z^2x...

Gửi bởi thienminhdv trong 21-05-2014 - 20:03

Cho các số thực không âm thoả mãn $x^2+y^2+z^2=3$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: $P=\cfrac{16}{\sqrt{x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2}}+\cfrac{xy+yz+zx+1}{x+y+z}$
#495521 Giải hệ \left\{\begin{matrix} y+...= &...

Gửi bởi thienminhdv trong 27-04-2014 - 19:00

Giải hệ phương trình sau :

$\left\{\begin{matrix} y+\sqrt{y^2-2y+5}=3x+\sqrt{x^2+4} & \\ y^2-x^2-3y+3x+1=0& \end{matrix}\right.$
#494850 Giải hệ $\left\{\begin{matrix} x^3+4y=y^3+...

Gửi bởi thienminhdv trong 24-04-2014 - 10:24

Giải hệ $\left\{\begin{matrix} x^3+4y=y^3+16y & \\ 1+y^2=5+5x^2 & \end{matrix}\right.$
#494206 $\left\{\begin{matrix} 4x^3+2x^2-x=......

Gửi bởi thienminhdv trong 20-04-2014 - 18:16

Giải hệ sau $\left\{\begin{matrix} 4x^3+2x^2-x=-4y^3+2y+11 & \\ 2x^2+2y^2+2x-2y=1& \end{matrix}\right.$
#491368 $\left\{\begin{matrix} 2\sqrt{x+...

Gửi bởi thienminhdv trong 08-04-2014 - 09:29

Giải hệ phương trình sau $\left\{\begin{matrix} 2\sqrt{x+3y+2}-3\sqrt{y}=\sqrt{x+2} & \\ \sqrt{y-1}-\sqrt{4-x}+8-x^2=0& \end{matrix}\right.$
#487506 Tìm Min $P=x+y+z+\dfrac{10}{\sqrt{x+y...

Gửi bởi thienminhdv trong 17-03-2014 - 22:13

Cho ba số thực dương thoả mãn $x^2+y^2+z^2+2xz=x+y+z$. Tìm Min $P=x+y+z+\dfrac{10}{\sqrt{x+y}}+\dfrac{10}{\sqrt{z+1}}$
#485946 Giải hệ phương trình sau $\left\{\begin{matrix...

Gửi bởi thienminhdv trong 05-03-2014 - 18:32

Giải hệ phương trình sau $\left\{\begin{matrix} x(y-3)-9y=1 & \\ (xy-y)^2+2y=-1 & \end{matrix}\right.$
#478618 $P=\left ( x^4+y^4+z^4 \right )\left ( \dfrac{1...

Gửi bởi thienminhdv trong 23-01-2014 - 18:26

Cho $x,y,z$ là những số thực dương thỏa mãn $x+y\leq z$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\left ( x^4+y^4+z^4 \right )\left ( \dfrac{1}{x^4} +\dfrac{1}{y^4} +\dfrac{1}{z^4} \right )$
#477183 Giải phương trình : $x^2+x+12\sqrt{x+1}=36$

Gửi bởi thienminhdv trong 14-01-2014 - 10:19

Giải phương trình  : $x^2+x+12\sqrt{x+1}=36$
#472963 Giải phương trình $7^x+9^x=6^x+10^x$

Gửi bởi thienminhdv trong 26-12-2013 - 08:10

Dễ cm được: x chia cho 4 dư 1

*TH1: x=1 là nghiệm của phương trình

*TH2: x=5 không là nghiệm

*TH: $x\geq 7$

Ta có: $10^{x}=(9+1)^{x}=9^{x}+x.9^{x-1}+...+1>9^{x}+x.9^{x-1}>9^{x}+x.7^{x-1}\geq 9^{x}+7^{x}$ ( vô lý)

Vậy S={1}

Giải vậy sai rùi bạn còn nghệm x=0 mà
#470331 Giải phương trình $x^3-5x^2+12x-6=2\sqrt[3]{x^2-x+1}$

Gửi bởi thienminhdv trong 11-12-2013 - 18:30

Giải phương trình $x^3-5x^2+12x-6=2\sqrt[3]{x^2-x+1}$
#462966 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\cfrac{1}{2x+y...

Gửi bởi thienminhdv trong 08-11-2013 - 22:00

Cho ba số thực dương thoả mãn $\cfrac{1}{x}+\cfrac{1}{y}+\cfrac{1}{z}=2013$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\cfrac{1}{2x+y+z}+\cfrac{1}{x+2y+z}+\cfrac{1}{x+y+2z}$