Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yeumoinguoi

Đăng ký: 24-04-2013
Offline Đăng nhập: 11-06-2016 - 22:16
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} x+y+(z^{2...

17-04-2016 - 07:41

làm sao a$\leq -2$ thì tính được z=8 vậy bạn?

nhầm $z^{2}+8z+14\leq -2 \Rightarrow \left ( z+4 \right )^{2}\leq 0 \Rightarrow z\doteq -4$


Trong chủ đề: Chứng minh: $c^{2}+d^{2}-2ad-2bc-2ab\geqsla...

14-04-2016 - 07:13

thế $a^{2} + b^{2} = 2$ vào ta có  

$a^{2} + b^{2} + c^{2} + d^{2} - 2ad -2bc -2ab \geq 0$

$\Leftrightarrow \left ( a -d \right )^{2} + \left ( b - c \right )^{2} - 2ab \geq 0$  

vì $\left ( a - d \right )\left ( b - c \right ) \geq 1 \Rightarrow \left ( a - d \right )^{2} + \left ( b - c \right )^{2} \geq 2 a^{2} + b^{2} = 2 \Rightarrow 2ab \leq 2 \Rightarrow$ đpcm


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} x+y+(z^{2...

13-04-2016 - 08:49

$đk:x+y-2\geq 2$

đặt $a = z^{2}-8z+14, b = \sqrt{x+y-2}$

ta có phương trình: $b^{2}+ab+1=0 \Rightarrow \left [ a\geqslant 2 \right a\leq -2 ]$

với $a\geq 2$ ta có $b^{2}+ab+1> 0 \Rightarrow$ vô no

với $a\leq -2 \Rightarrow z=8$

thay vào ta có hệ $\left [ x+y-2\sqrt{x+y-2}=1 \right 2x+5y+\sqrt{xy+8}=3 ]$


Trong chủ đề: $log_{4}(x - 1) + log_{4}(2y^{2} - 3)...

22-09-2015 - 22:30

Giả

i các hệ phương trình sau:

a, $\left\{\begin{matrix} &x(y^{2} - 3) - 2 = x^{2} - y^{2} \\ &log_{4}(x - 1) + log_{4}(2y^{2} - 3) = \frac{1}{2} + log_{2}y \end{matrix}\right.$

 

 

đk: $x> 1, y> \sqrt{\frac{3}{2}}$ 

biến đổi phương trình 1 được $\left ( x+1 \right )y^{2}=x^{2}+3x+2=\left ( x+1 \right )\left ( x+2 \right ) \Rightarrow y^{2}=x+2$ (1')

thế vào 2 rồi biến đổi ta được $2x^{2}+3x+1=2y^{2}$ (2) đoạn này biến đổi ko chắc lắm :ukliam2:  :blink:

kết hợp (1') và (2) sẽ tìm được nghiệm


Trong chủ đề: $log_{4}(x - 1) + log_{4}(2y^{2} - 3)...

22-09-2015 - 22:29

 

Giải các hệ phương trình sau:
a, $\left\{\begin{matrix} &x(y^{2} - 3) - 2 = x^{2} - y^{2} \\ &log_{4}(x - 1) + log_{4}(2y^{2} - 3) = \frac{1}{2} + log_{2}y \end{matrix}\right.$