Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sieumau88

Đăng ký: 05-05-2013
Offline Đăng nhập: 16-04-2020 - 20:33
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\sum_{n=1}^{\infty }\frac{3...

19-12-2013 - 19:47

$\lim_{n \to \infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_{n}|} = \lim_{n \to \infty}\left [ \dfrac{3\left ( n+1 \right )+1}{4\left ( n+1 \right )+2} \cdot \dfrac{3n+1}{4n+2} \right ] = ...... =  \dfrac{9}{16}$
 

Vậy khoảng hội tụ là_ $\left(\dfrac{-16}{9} ; \dfrac{16}{9}\right)$___ $\Leftrightarrow \dfrac{-16}{9} < x < \dfrac{16}{9}$
 
Khi_ $x=\pm \dfrac{16}{9}$ _, chuỗi đã cho có dạng_ $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \cdot \left(\dfrac{3n+1}{4n+2}\right) \cdot \left(\dfrac{16}{9}\right)^n$

 

Ta có__ $\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_{n}|} = \left[\dfrac{3(n+1)+1}{4(n+1)+2} \cdot \left(\dfrac{16}{9}\right)^{n+1}\right] : \left[\dfrac{3n+1}{4n+2} \cdot \left(\dfrac{16}{9}\right)^n\right] = ............ = \dfrac{16}{9} > 1$
 

Vậy__ $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \cdot \left(\dfrac{3n+1}{4n+2}\right) \cdot \left(\dfrac{16}{9}\right)^n$__phân kỳ .
 
Kết luận , miền hội tụ của chuỗi đã cho là_ $\left(\dfrac{-16}{9} ; \dfrac{16}{9}\right)$


Trong chủ đề: giải ptlg

14-12-2013 - 13:24

Câu 3 :

 

$3 .cos 4x - 2 .cos^{2} 3x = 1$

$\Leftrightarrow 3. cos 4x - \left ( 1 + cos 6x \right ) = 1$

$\Leftrightarrow 3. cos 4x - cos 6x - 2 = 0$

 

Đặt__ $t = cos 2x$

 

pt $\Leftrightarrow 3  \left ( 2t^2 - 1 \right ) - \left ( 4t^3 - 3t \right ) - 2 =0$

 

$\rightarrow$ pt bậc 3 theo t $\rightarrow$ giải tìm t  .......


Trong chủ đề: $\sum_{n=1}^{\infty }\frac{3...

14-12-2013 - 13:00

đề bài là gì vậy bạn ?


Trong chủ đề: 1) Phân tích đa thức thành nhân tử: $x(y+z)^{2}+y(z+...

28-06-2013 - 18:19

Câu 1:      $M=x.(y+z)^{2}+y.(z+x)^{2}+z.(x+y)^{2}-4xyz$
$M=[x.(y+z)^{2}-2xyz]+[y.(z+x)^{2}-2xyz]+z.(x+y)^{2}$
$M=x.(y^2+z^2)+y.(x^2+z^2)+z.(x+y)^{2}$
$M=xy.(x+y)+z^2.(x+y)+z.(x+y)^{2}$
$M=(x+y)(xy+z^2+zx+zy)$
$M=(x+y)(x+y)(y+z)$


Trong chủ đề: 2sinx(1+tanx.tan$\frac{x}{2}$)=sin2x+1

27-06-2013 - 22:29

$2.sinx.\left ( 1+tanx.tan\dfrac{x}{2} \right )=sin2x+1$
ĐK:    $\left\{\begin{matrix}
cos \ x \neq 0 \\
cos \ \dfrac{x}{2} \neq 0
\end{matrix}\right.$
pt $\Leftrightarrow 2.sinx.\left ( 1+\dfrac{sinx.sin\frac{x}{2}}{cosx.cos\frac{x}{2}} \right )=sin2x+1$
$\Leftrightarrow 2.sinx.\left ( \dfrac{cosx.cos\frac{x}{2}+sinx.sin\frac{x}{2}}{cosx.cos\frac{x}{2}} \right )=sin2x+1$
$\Leftrightarrow 2.sinx.\left [ \dfrac{cos\left (x-\frac{x}{2} \right )}{cosx.cos\frac{x}{2}} \right ]=sin2x+1$
$\Leftrightarrow 2.tanx=sin2x+1$

$\Leftrightarrow 2.t = \dfrac{2.t}{t^2+1}+1$        ( Đặt    $t=tanx$)

 

$\Leftrightarrow 2.t+2.t^3 =2.t+t^2+1$

 

$\Leftrightarrow 2.t^3 -t^2-1=0$         (pt này có 1 nghiệm là t=1)

...........v...........v.............