Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quan_tls

Đăng ký: 20-01-2005
Offline Đăng nhập: 26-05-2006 - 16:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

1 bai toan hay về định lý thặng dư TRUNG HOA

26-02-2005 - 13:03

Gọi http://dientuvietnam...mimetex.cgi?P(n) là số các số tự nhiên http://dientuvietnam...n/mimetex.cgi?x bé hơn http://dientuvietnam...metex.cgi?x^2-1 chia hêt cho http://dientuvietnam...n/mimetex.cgi?n
Tìm http://dientuvietnam...mimetex.cgi?p(n) theo http://dientuvietnam...n/mimetex.cgi?n


DDTH

Chứng minh rằng tâm các đường tròn ngọai tiếp thẳng hàng

20-01-2005 - 17:31

Cho tam giác $ABC$ có $I$ là tâm đường tròn nội tiếp. Qua $A,B,C$ dựng các đường thẳng $m,n,p$. Giả sử $m$ cắt $n$ tại $C_1$, $m$ cắt $p$ tại $B_1$ và $n$ căt $p$ tại $A_1$.Gọi $M$ là điểm bất kỳ không thuộc $AA_1 ,BB_1,CC_1$
Chứng minh rằng tâm các đường tròn ngọai tiếp các tam giác $MAA_1,MBB_1,MCC_1$ thẳng hàng