Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


aao5717

Đăng ký: 10-05-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Chủ đề của tôi gửi

2. $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=3$

03-09-2013 - 20:19

Bài tập biến đổi tương đương 

Bài 1:

1. $\sqrt{x^{2}-3x+2}=2x-1$                                                                                       2. $\sqrt{3x^{2}-9x+1}=x-2$

3. $\sqrt{x^{2}-4x+6}=x+4$                                                                                        4. $\sqrt{x^{2}+2x+4}=\sqrt{2-x}$

5. $\sqrt{3x^{2}-9x+1}=|x-2|$                                                                                     6. $x-\sqrt{2x+3}=0$

7.$x^2+\sqrt{x+1}=1$

Bài 2:

1. $\sqrt{3+x}+\sqrt{6-x}=3$

2. $\sqrt{3x-2}+\sqrt{x-1}=3$

3. $\sqrt{3+x}-\sqrt{2-x}=1$

4. $\sqrt{9+x}=5-\sqrt{2x+4}$

5. $\sqrt{3x+4}-\sqrt{2x+1}=\sqrt{x+3}$

6. $\sqrt{5x-1}-\sqrt{3x-2}-\sqrt{x-1}=0$

7. $\sqrt{3x+4}+\sqrt{x+4}=2\sqrt{x}$

8. $\sqrt{5x-5}+\sqrt{10x-5}=\sqrt{15x-10}$

9. $\sqrt{x+4}-\sqrt{1-x}=\sqrt{1-2x}$

10. $\sqrt{-x^2+3x-2}+\sqrt{x+1}=\sqrt{2}$

11. $\sqrt{x-1}-\sqrt{5x-1}=\sqrt{3x-2}$

12. $\sqrt{x+1}-\sqrt{9-x}=\sqrt{2x-12}$

13. $\sqrt{x^2+x-5}+\sqrt{x^2+8x-4}=5$

14. $\sqrt{3x^2+5x+8}-\sqrt{3x^2+5x+1}=1$

15. $\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-7}=2\sqrt{5x-1}-\sqrt{3x-2}-\sqrt{x-1}$

16. $\sqrt{3x^2+6x+16}+\sqrt{x^2+2x}=2\sqrt{x^2+2x+4}$

17. $\frac{3+x}{3x}=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{x}\sqrt{\frac{4}{9}+\frac{2}{x^2}}}$

18. $\sqrt{1-x}=\sqrt{x^2-2x-5}$

19. $\sqrt{x+\sqrt{x+11}}+\sqrt{x-\sqrt{x+11}}=4$

20. $\sqrt{x+1}-1=\sqrt{x-\sqrt{x+8}}$ 


\widehat{AOC}=\widehat{BOD}

05-07-2013 - 15:43

Cho hai góc bằng nhau $AOB$ và $COD$, chung gốc $O$ và chung nhau góc $COB$.

a) Chứng tỏ \widehat{AOC}=\widehat{BOD}.

b) Chứng tỏ tia phân giác của góc $BOC$ cũng là tia phân giác của góc $AOD$

c) Ngược lại, cho góc $AOD$ và một góc $BOC$ nằm trong góc $AOD$.

Chứng tỏ nếu $\widehat{BOD}=\widehat{COA}$ thì $\widehat{DOC}=\widehat{AOB}$

và ngược lại nếu $\widehat{DOC}=\widehat{AOB}$  thì $\widehat{BOD}=\widehat{COA}$.


Tính góc $\widehat{MON}$?

05-07-2013 - 15:30

Cho một góc tù $BOA$. Trong cùng một nửa một phẳng bờ là đường thẳng $OA$, có chứa tia $OB$, ta vẽ các góc $\widehat{COA}=90^{0}$; $\widehat{DOB}=90^{0}$.

a) Chứng tỏ tia $OD$ nằm giữa hai tia $OC$ và $OA$.

b) Chứng tỏ hai góc $\widehat{AOB}$ và $\widehat{DOB}$ là hai góc bù nhau.

c) Chứng tỏ hai góc $AOB$ và $COD$ có chung tia phân giác.

d) Gọi $OM$ là phân giác của góc $AOD$, $ON$ là phân giác của góc $COB$.

Tính góc $\widehat{MON}$?

 

P/s: Toán lớp 6, mong anh chị giải rõ để em hiểu :lol:  :lol:  :lol:


Topic về các bài toán lớp 6

04-07-2013 - 15:46

Xin chào mọi người, mình lập ra topic này nhằm mục đích giúp các bạn lớp 6 dễ dàng trao đổi hơn

 

(trong đó bao gồm cả mình). Vì xuyên suốt diễn đàn mình ít thấy những bài toán dành cho lớp 6 nên

 

 cũng mong rằng topic này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn và các anh chị lớp trên. 

 

Topic này tập trung vào phần số học nên mong mọi người đóng góp giúp mình những bài toán và

 

lời giải phù hợp. Xin chân thành cảm ơn  :icon6:  :icon6:  :luoi:  :luoi:  :luoi:  :luoi:  :lol:  :lol:  :icon12:  :icon12:  :icon12:  :ukliam2:

 

 

P/s: Trong topic sẽ có rất nhiều bài dễ đối với một số bạn và các anh chị nhưng em mong mọi người sẽ làm mà không cần quan trọng về vấn đề dễ hay khó nhé.