Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


okokok

Đăng ký: 10-05-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ không thể phân tích thành tích của hai đa thức...

22-10-2014 - 21:22

Cho đa thức $P(x)$ với hệ số nguyên thỏa mãn

$\left\{\begin{matrix} xP(x-1)=(x-2014)P(x)-2014 \forall x\in \mathbb{R} & \\ P(2014)>0 & \end{matrix}\right.$

Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ không thể phân tích thành tích của hai đa thức có bậc lớn hơn hoặc bằng 1


Tìm tọa độ điểm C biết MA=MB=9 và BC có hệ số góc nguyên

03-05-2014 - 23:55

Bài 1: Cho $A(6;\sqrt{5}),B(-5;-\sqrt{5})$. M thuộc BC $\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MB}$. Tìm tọa độ điểm C biết MA=MB=9 và BC có hệ số góc nguyên

Bài 2: Hình vuông ABCD có phương trình $x+y-10=0$. Tìm B biết CD qua M(6;2) và AB qua N(5;8)


$x^2+y^2+z^2\geq x^3+y^3+z^3$

12-03-2014 - 19:06

Với $x^2+y^2+z^2=1$, chứng minh rằng $x^2+y^2+z^2\geq x^3+y^3+z^3$

 


Cho tam giác ABC có AB=2, BC=4, CA=3

12-11-2013 - 20:50

Cho tam giác ABC có AB=2, BC=4, CA=3

a) Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$, rồi suy ra $\cos A$

b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính $\overrightarrow{AG}.\overrightarrow{BC}$

c) Tính giá trị biểu thức $S=\overrightarrow{GA}.\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GB}.\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GC}.\overrightarrow{GA}$

d) Gọi AD là phân giác trong góc BAC. Tính $\overrightarrow{AD}$ theo $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ suy ra $\overrightarrow{AD}$