Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phuocthinh02

Đăng ký: 21-05-2013
Offline Đăng nhập: 18-08-2015 - 19:28
***--

Chủ đề của tôi gửi

$A=\frac{tan2x}{tan4x-tan2x}$

27-06-2014 - 20:38

Rút gọn các biểu thức:

 

$A=\frac{tan2x}{tan4x-tan2x}$

$B=\sqrt{1+sinx}-\sqrt{1-sinx},0<x<\frac{\pi }{2}$

$C=\frac{3-4cos2x+cos4x}{3+4cos2x+cos4x}$


Chứng minh: $BC<EK$

02-04-2014 - 21:28

Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$ . Lấy $E,K$ lần lượt trên các nữa đường thẳng $AB, AC$ sao cho $AE + AK = 2AB$ . Chứng minh: $BC<EK$


Cho $A(\frac{4}{5};\frac{7}{5})...

02-04-2014 - 19:56

Cho $A(\frac{4}{5};\frac{7}{5})$

PT đường phân giác trong của góc B: $x-2y+1=0$

PT đường phân giác trong của góc C: $x+3y-1=0$

Viết PT $AB, AC, BC$


$P=x^4+y^4+z^4$

02-04-2014 - 18:11

Cho $xy+yz+xz=1$, $P=x^4+y^4+z^4$

Tìm $P_{min}$


$\left\{\begin{matrix} x(x+y+1)=3\\(x+y)^2...

02-04-2014 - 16:44

Giải hệ phương trình: 

 

$\left\{\begin{matrix} x(x+y+1)=3\\(x+y)^2-\frac{5}{x^2}+1=0 \end{matrix}\right.$