Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


faith94

Đăng ký: 26-05-2013
Offline Đăng nhập: 10-07-2014 - 16:09
-----

Chủ đề của tôi gửi

Một bài hình 8

07-02-2014 - 08:08

Cho tam giác ABC, X thuộc BC, Y thuộc CA, Z thuộc AB sao cho tam giác XYZ đồng dạng với tam giác ABC. Kẻ YY' vuông góc với BC (Y', Z' thuộc BC). Chứng minh rằng Y'Z' = $\frac{1}{2}$BC


Các bạn giúp giải một bài hình khó lớp 8

06-02-2014 - 22:08

Cho tam giác ABC, X thuộc BC, Y thuộc CA, Z thuộc AB sao cho tam giác XYZ đồng dạng với tam giác ABC. Kẻ YY' vuông góc với BC (Y', Z' thuộc BC). Chứng minh rằng Y'Z' = $\frac{1}{2}$


$a+b^2+c^3 -ab-bc-ca \le 1$

26-05-2013 - 09:24

Bài 1

Cho các số a,b,c thuộc (0,1). Chứng minh:

a + b2 + c3 – ab – bc – ca ≤ 1

Bài 2

Cho x, y là 2 số thực thỏa mãn:

(x+y)2 +7(x+y) + y2 + 10 = 0

Tìm max và min của biểu thức A=x+y+1

--

MOD.Đề nghị bạn đặt đúng tiêu đề và gõ công thức Toán học $\LaTeX$

Cách đặt tiêu đề tại đây

Cách gõ $\LaTeX$ tại đây