Đến nội dung


canhhoang30011999

Đăng ký: 30-05-2013
Offline Đăng nhập: 23-08-2017 - 22:05
****-

Chủ đề của tôi gửi

IRAN TST2 Ngày 1

26-04-2017 - 09:26

Bài 1

$ABCD$ là hình thang với $AB$ song song $CD$. Hai đường chéo cắt nhau tại $P$. Gọi $w_{1}$ là đường tròn qua $B$ và tiếp xúc với $AC$ tại $A$. $w_{2}$ là đường tròn qua $C$ và tiếp xúc với $BD$ tại $D$. $w_{3}$ là đường tròn ngoại tiếp tam giác $BPC$

Chứng minh rằng dây cung chung của $w_{1},w_{3}$ và $w_{2},w_{3}$ cắt nhau trên $AD$

Bài 2

Tìm n nguyên dương lớn nhất sao cho tồn tại n số nguyên dương thỏa mãn không có 2 số nào là ước của nhau nhưng trong 3 số bất kì có 1 số là ước của tổng 2 số còn lại

Bài 3

Có 27 tấm thẻ trên đó có thể có 1,2 hoặc 3 biểu tượng trên đó. Các biểu tượng có thể là hình vuông, tam giác, hoặc hình tròn và mỗi tấm thẻ được tô màu xám, trắng hoặc đen. 3 tấm thẻ được gọi là 'hạnh phúc' nếu chúng có cùng hoặc đôi một khác số lượng các biểu tượng trên đó và chúng có cùng hoặc đôi một khác nhau các biểu tượng và  có cùng hoặc đôi một khác màu nhau. Hỏi có thể chọn ra tốt đa bao nhiêu tấm thẻ sao cho không có 3 tấm thẻ nào 'hạnh phúc'


đề chọn đội tuyển chuyên Đại Học Vinh

30-09-2015 - 22:45

đề chọn đội tuyển chuyên Đại Học Vinh


các kiến thức được dùng trong kì thi học sinh giỏi quốc gia

20-09-2015 - 22:13

Cho em hỏi các kiến thức được dùng trong kì thi học sinh giỏi quốc gia và chọn đội tuyển của các tỉnh là gì ạ?


chứng minh phương trình sau không có nghiệm nguyên dương $4xyz-x-y=t^{2}...

25-08-2015 - 22:25

chứng minh phương trình sau không có nghiệm nguyên dương

$4xyz-x-y=t^{2}$


cho $ a+b+c=3$ $ a,b,c\geq 0$ tìm min $ \sum \s...

12-07-2014 - 19:35

cho $ a+b+c=3$

$ a,b,c\geq 0$

tìm min $ \sum \sqrt{\frac{a+b}{c+ab}}$