Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ocean99

Đăng ký: 01-06-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

#479482 Tìm quỹ tích điểm E.

Gửi bởi ocean99 trong 27-01-2014 - 21:22

Cho đường tròn tâm O đường kính AB=2R và một điểm M di động trên một nửa đường tròn( M không trùng với A,B). Người ta vẽ một đường tròn tâm E tiếp xúc với đường tròn (O) tại M và tiếp xúc với đường kính AB. Đường tròn (E) cắt MA,MB lần lượt tại các điểm thứ hai là C,D. Tìm quỹ tích điểm E.

 

 
#477152 Tính giá trị nhỏ nhất của tổng $S=\frac{a}{z}+...

Gửi bởi ocean99 trong 13-01-2014 - 22:45

Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp (O). Gọi BC=a,AB=c,AC=b. Từ 1 điểm N trên cung BC (N và A khác phía đối với BC) kẻ NK,NL,NM lần lượt vuông góc với BC,CA,AB. Gọi độ dài các đoạn NK,NL,NM lần lượt là x,y,z.Tính giá trị nhỏ nhất của tổng $S=\frac{a}{z}+\frac{b}{x}+\frac{c}{y}$

 
#471366 Đề thi chọn đội tuyển lớp 9 cấp tỉnh

Gửi bởi ocean99 trong 17-12-2013 - 00:23

Câu 1:Cho biểu thức $P=\frac{a}{\sqrt{ab}+b}+\frac{b}{\sqrt{ab}-a}-\frac{a+b}{\sqrt{ab}}$

a)Rút gọn rồi tính giá trị của P khi $a=\sqrt{2014-2\sqrt{2013}}\sqrt{2014+2\sqrt{2013}}$ 

                                                      $b=\sqrt{40\sqrt{2}+57}-\sqrt{\left | 40\sqrt{2}-57 \right |}$

b)Chứng minh rằng nếu $\frac{a}{b}=\frac{a+2\sqrt{2}}{b+4\sqrt{2}}$ thì P có giá trị không đổi

Câu 2:Tìm giá trị của m để phương trình ẩn x sau có nghiệm âm

$\frac{m(x+2)-3(m-1)}{x+1}=1$

Câu 3 Cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác cho chu vi bằng 2

Chứng minh $a^{2}+b^{2}+c^{2}+ 2abc< 2$

Câu 4

Cho tam giác ABC cân ($AB=AC,\widehat{BAC}<45^{\circ}$).Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho DC<BD. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB,AC lần lượt cắt AC,AB tại M,N. Điểm H đối xứng với D qua Đường thẳng MN.Gọi giao điểm của các đường thẳng AH và BC là I.

a)Tứ giác ANMH là hình gì. Vì sao

b)Chứng minh tam giác IAB đồng dạng với tam giác IHC

Câu 5

Cho hình vuông ABCD và điểm M bất kì thuộc CD. Đường phân giác của góc ABM cắt AD tại N.Xác định vị trí của M để tỉ số$\frac{BN}{MN}$ lớn nhất

Bạn ơi đề thi huyện nào ở đâu thế bạn??????
#466885 Cho $A=3(x+\frac{1}{x})(x-4)=(x+\frac...

Gửi bởi ocean99 trong 26-11-2013 - 16:13

Cho $A=3(x+\frac{1}{x})(x-4)=(x+\frac{18}{x})^{3}$
Biết $A \in N*$. Tìm $x$

 
#466086 Tìm max của: $P=a^2+2b^2+3c^2-2a-24c+2060$

Gửi bởi ocean99 trong 22-11-2013 - 21:00

 Cho các số $a,b,c \in \left [ 0;2 \right ]$ thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức:
$$P=a^2+2b^2+3c^2-2a-24c+2060$$

 
#460528 $\left\{\begin{matrix} 4x^2+4x+\frac...

Gửi bởi ocean99 trong 28-10-2013 - 20:42

Giải hệ PT sau:

$\left\{\begin{matrix} 4x^2+4x+\frac{1}{y}=1\\ 2x-\frac{4x+1}{\sqrt{y}}=1 \end{matrix}\right.$
#460402 $\left\{\begin{matrix} y^3+6y^2+16y-3x=-11...

Gửi bởi ocean99 trong 27-10-2013 - 22:59

Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} y^3+6y^2+16y-3x=-11\\ x^3+3x^2+x-3y=-3 \end{matrix}\right.$
#460397 $\left\{\begin{matrix} (x+y-3)\sqrt...

Gửi bởi ocean99 trong 27-10-2013 - 22:40

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} (x+y-3)\sqrt{2x-3}=\frac{3\sqrt{2y-3}}{2}\\ (x-y)\sqrt{2y-3}=\frac{\sqrt{2x-3}}{4} \end{matrix}\right.$

 

 

 

 
#460346 $\left\{\begin{matrix} 3x^2=y+4 \...

Gửi bởi ocean99 trong 27-10-2013 - 19:13

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} 3x^2=y+4 \\ 3y^2=z+4 \\ 3z^2=x+4 \end{matrix}\right.$
#460295 $\left\{\begin{matrix} x=y^3+y^2+y-2...

Gửi bởi ocean99 trong 27-10-2013 - 14:50

Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} x=y^3+y^2+y-2 \\ y=z^3+z^2+z-2 \\ z=x^3+x^2+x-2 \end{matrix}\right.$
#459690 Tìm các số nguyên x,y,z thỏa mãn: $\left\{\begin...

Gửi bởi ocean99 trong 24-10-2013 - 18:38

Tìm các số nguyên x,y,z thỏa mãn:

$\left\{\begin{matrix} x+y+z=6\\ x^2+y^2+z^2=14\\ x^3+y^3+z^3=36 \end{matrix}\right.$ 

:D
#459687 Tính $x^3,y^3,z^3$ theo a,b,c

Gửi bởi ocean99 trong 24-10-2013 - 18:30

Tìm các số nguyên x,y,z thỏa mãn:

$$\left\{\begin{matrix} x+y+z=a\\ x^2+y^2+z^2=b^2\\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{c} \end{matrix}\right.$$

Tính $x^3,y^3,z^3$ theo a,b,c :D
#458272 Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix...

Gửi bởi ocean99 trong 17-10-2013 - 22:13

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} (x-y)^2=1-x^2y^2\\ x(xy+y+1)=y(xy+1)+1 \end{matrix}\right.$

Mọi người giải giùm mình theo cách đặt ẩn phụ nha!

 
#454958 Cách giải hệ phương trình chứa biến độc thân

Gửi bởi ocean99 trong 03-10-2013 - 22:18

Ai biết về cách giải hệ phương trình:

+) chứa biến độc thân

+) chứa $\sqrt{xy}$

+) chứa $x^2+y$

+) chứa $x^4+y^2$

Không ạ? Cho em hỏi với! Em học kém toán lắm :D 
#452688 Cho a,b,c>0 và ab+bc+ca=3.CMR: $\sum \frac{1}...

Gửi bởi ocean99 trong 24-09-2013 - 00:20

Cho a,b,c>0 và ab+bc+ca=3.CMR:

$\frac{1}{1+a^2(b+c)}+\frac{1+b^2(a+c)}+\frac{1}{1+c^2(a+b)} \leq \frac{1}{abc}$