Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duyhoctot

Đăng ký: 09-06-2013
Offline Đăng nhập: 09-07-2014 - 12:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{4}{x^{2}+2x-3}+\frac{8}...

21-10-2013 - 21:03

$\frac{4}{x^{2}+2x-3}+\frac{8}{x^{2}-3x+2}= 1$
 
 
giải giúp em với, em còn non toán lắm hix!!!


Cho 3 số thực dương a,b,c và thỏa a+b+c=3. CMR: $(a-1)^{3}+(b-1)^{...

02-07-2013 - 20:00

Cho 3 số thực dương a,b,c và thỏa a+b+c=3. CMR:

$(a-1)^{3}+(b-1)^{3}+(c-1)^{3}\geqslant -\frac{3}{4}$

Thanks


Cho đường tròn (O;R) và dây cung BC cố định có độ dài $R\sqrt{3}...

17-06-2013 - 09:01

Cho đường tròn (O;R) và dây cung BC cố định có độ dài $R\sqrt{3}$. A là một đểm thay đổi trên cung BC lớn. Gọi E là điểm đối xứng của B qua AC và F là điểm đối xứng của C qua AB. Các đường tròn ngoại tiếp các $\bigtriangleup$ ABE và $\bigtriangleup$ ACF cắt nhau tại K ( K $\neq$ A).

a) CMR : K thuộc đường tròn cố định.

b) Xác định vị trí A để diện tích $S_{KBC}$ lớn nhất. Xác định giá trị đó theo R.

c) Gọi H là giao điểm của BE và CF. CMR : $\bigtriangleup ABH \sim \bigtriangleup AKC$ và AK luôn đí qua một điểm cố định.

Thanks


Giải PT $3(x^{2}+2)= 10\sqrt{x^3+1}$

09-06-2013 - 14:35

a) Cho a,b,c là các số hữu tỉ khác nhau. Chứng minh : $\sqrt{\frac{1}{(a-b)^{2}}+\frac{1}{(b-c)^{2}}+\frac{1}{(c-a)^{2}}}$ là số hữu tỉ

b) Giải phương trình : $3(x^{2}+2)= 10\sqrt{x^3+1}$

Thanks