Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Phuong Thu Quoc

Đăng ký: 12-06-2013
Offline Đăng nhập: 05-10-2020 - 22:35
****-

Chủ đề của tôi gửi

$A=\sum_{2}^{\infty }\frac{\left ( ln...

04-11-2016 - 00:53

Xét sự hội tụ

$A=\sum_{2}^{\infty }\frac{\left ( lnn \right )^{7}}{(n+1)^{1/2}}$

$B=\sum_{1}^{\infty }\left ( \frac{n+7}{n+8} \right )^{n}$

$C=\sum_{1}^{\infty }\frac{n^{7}-1}{n^{x}}$

$D=\sum_{1}^{\infty }\frac{\left ( -1 \right )^{n}.n^{7}}{n^{5}+2}$


$y'(x+y^{7})=y $

04-11-2016 - 00:40

Giải các phương trình vi phân sau

1/ $y'(x+y^{7})=y $

2/ $xy'+(y')^{7}=y$


Error : could not start the command

01-10-2016 - 16:57

Error : could not start the command : "C:/Program Files/MiKTeX 2.9/miktex/bin/yap.exe" "latex_test".dvi

Cho mình hỏi là khi view dvi thì nó hiện ra dòng lỗi trên, sửa ntn?


$729x^{4}+8\sqrt{1-x^{2}}=36$

15-08-2016 - 09:06

Giải các phương trình sau:

1/ $\sqrt[4]{x-\sqrt{x^{2}-4}}+\sqrt{x+\sqrt{x^{2}-1}}=6$

2/ $729x^{4}+8\sqrt{1-x^{2}}=36$


Chứng minh $a^{3}+b^{3}$ là số nguyên

06-08-2016 - 15:33

Cho $a, b$ là các số thực sao cho $a+b, a^{2}+b^{2}, a^{4}+b^{4}$ là các số nguyên

Chứng minh $a^{3}+b^{3}$ là số nguyên