Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


congminhqn

Đăng ký: 12-06-2013
Offline Đăng nhập: 21-09-2013 - 21:36
-----

Chủ đề của tôi gửi

tìm GTLN của biểu thức

21-06-2013 - 22:30

Cho 2 số a, b thoả mãn $\frac{1}{a}$ + $\frac{1}{b}$ =2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Q=$\frac{1}{a^{4}+b^{2}+ 2ab^{2}}+ \frac{1}{b^{4}+a^{2}+2ba^{2}}$


Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tọa độ ($x_{1};y_{1...

18-06-2013 - 22:06

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng (d): y=2x-m+1 và parabol (P): y=$\frac{1}{2}x^{2}$

      Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tọa độ ($x_{1};y_{1}$) và ($x_{2};y_{2}$) sao cho $x_{1}x_{2}\left ( y_{1}+y_{2} \right )+ 48 = 0$


Chứng minh: $MC^2 = MI.MA$

18-06-2013 - 10:47

Cho tam giác ABC nội tiếp (O;R), tia phân giác của góc BAC cắt BC tại I, cắt đường tròn (O) tại M

     a. Cm: $OM$ vuông $BC$

     b. Chứng minh: $MC^2 = MI.MA$

     c. Kẻ đường kính $MN$, các tia phân giác góc $B$ và $C$ cắt đường thẳng $AN$ tại $P$ và $Q$. Chứng minh bốn điểm $P,C,B,Q$ cùng thuộc một đường tròn

@@: chú ý cách đặt tiêu đề anh nhé


Cm: G là trọng tâm của tam giác ABC

17-06-2013 - 18:46

     Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC; E là điểm đối xứng của H qua BC, F là điểm đối xứng của H qua trung điểm I của BC.

     a. Cm: Tứ giác BHCF là hình bình hành

     b. Cm: E, F nằm trên đường tròn (O)

     c. Cm: Tứ giác BCFE là hình thang cân

     d. Gọi G là giao điểm của AI và OH. 

         Cm: G là trọng tâm của tam giác ABC