Đến nội dung


quanghung86

Đăng ký: 14-06-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tuần 4 tháng 5/2017: Chứng minh rằng $MY \parallel KR$.

Hôm nay, 08:13

Lời giải bài 1 của em khác đáp án hoàn toàn, có nhiều ý hay!


Trong chủ đề: Tuần 4 tháng 5/2017: Chứng minh rằng $MY \parallel KR$.

Hôm qua, 22:52

Bài 2 nếu có lời giải không nghịch đảo là hay nhất :)


Trong chủ đề: Đề thi Olympic chuyên KHTN 2017

07-05-2017 - 14:14

Lời giải của Tuấn cho bài ngày 2 rất tốt, đúng hướng đáp án, câu b) cũng là 1 ý dùng hàng điều hòa thú vị.


Trong chủ đề: Đề thi Olympic chuyên KHTN 2017

07-05-2017 - 13:01

Câu hình ngày 1 là bài cũng có giá trị, phát biểu cần 2 ý liên kết, đặc trưng cho phương pháp hàng điểm điều hòa. Chúng ta hãy thử tìm một lời giải không dùng pp hàng điều hòa cho bài đó ?

 

File gửi kèm  Figure5537.png   8K   1 Số lần tải


Trong chủ đề: Đề thi Olympic chuyên KHTN 2017

07-05-2017 - 12:51

2 ngày thi kết thúc thành công, các bài trong đề thi hợp lý, hay và đẹp. Bài hình ngày 2 là một kết quả có giá trị, có thể viết gọn lại đề như sau

 

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ có tâm nội tiếp $I$. $AI$ cắt $(O)$ tại $K$ khác $A$. $P$ là điểm sao cho $KP=KI$. $KP$ cắt $BC$ tại $L$. $AL,AP$ cắt $(O)$ tại $E,F$ khác $A$. $EK$ cắt $BC$ tại $T$. Chứng minh rằng $KF$ chia đôi $PT$.

 

File gửi kèm  Figure5536.png   152.31K   1 Số lần tải