Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


katorishiteru

Đăng ký: 18-06-2013
Offline Đăng nhập: 24-04-2014 - 21:00
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: $\frac{a_{1}^{3}+a_{2}^{3}+a_{3}^{3}}{a_{2}^{3...

27-11-2013 - 21:20

Bài 1: 

 

 Ta có:   $\frac{bz-cy}{a}= \frac{cx-az}{b}= \frac{ay-bx}{c}$

 

            $=\frac{abz-acy}{a^{2}}= \frac{bcx-baz}{b^{2}}= \frac{cay-cbx}{c^{2}}$

   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

         $\frac{abz-acy}{a^{2}}= \frac{bcx-baz}{b^{2}}= \frac{cay-cbx}{c^{2}}$

 

        $=\frac{abz-acy+bcx-baz+cay-cbx}{a^{2}+b^{2}+c^{2}}=0$

   Từ $\frac{abz-acy}{a^{2}}=0$  

       $\Rightarrow abz-cay=0$

 

        $\Rightarrow abz=cay$

 

        $\Rightarrow bz=ay$

 

        $\Rightarrow \frac{z}{c}=\frac{y}{b}$                       $(1)$

  Từ $\frac{bcx-baz}{b^{2}}=0$ 

     $\Rightarrow bcx - baz=0$

 

      $\Rightarrow bcx = baz$

 

      $\Rightarrow cx = az$

 

      $\Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{z}{c}$                     $(2)$

 

Từ $(1)$ và $(2)$ $\Rightarrow \frac{x}{a}= \frac{y}{y}=\frac{z}{z}$   

bạn làm nhầm kìa sở lại đi


Trong chủ đề: sơ đồ horner cho đa thức bậc 3:ax^3+bx^2+cx+d

10-09-2013 - 21:42

cách sử dụng lược đồ  hoocne để giải phương trình bậc cao

http://diendan.byeth...read.php?tid=49


Trong chủ đề: Phương trình nghiệm nguyên $6x^2+5y^2=74$

09-09-2013 - 21:32

bạn này chỉ chặn x thôi chứ ko biến đổi tương đương

thế hả mình hiểu rồi cảm ơn bạn


Trong chủ đề: Tính tích phân: $I= \int_{0}^{\frac{...

08-09-2013 - 14:47

sao lại có bài của THPT ở đây nhỉ????

yêu cầu các anh ĐHV của THPT chú ý


Trong chủ đề: Phương trình nghiệm nguyên $6x^2+5y^2=74$

06-09-2013 - 20:00

Chặn thôi:

$6x^2 \leq 74$ => $x^2 \leq 12$ => $x^2=0,1,4,9$ thay vào tìm $y^2$

bạn ơi cái này chưa thuyết phục cho lắm nếu thay x=1 thì y không nguyên mà là một số thập phân bạn ạ