Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhox sock tn

Đăng ký: 25-06-2013
Offline Đăng nhập: 20-05-2016 - 20:40
****-

Chủ đề của tôi gửi

Cho x,y thỏa $(x+y)^{3}+4xy\geq 2$. Tìm min của: $P=3(x^...

23-04-2016 - 19:19

Cho x,y thỏa $(x+y)^{3}+4xy\geq 2$. Tìm min của:

$P=3(x^{4}+y^{4}+x^{2}y^{2})-2(x^{2}+y^{2})+2$


Giải: $\sqrt{2}sin2x(sinx+1)+2cosx(3\sqrt{2}+cosx)=2...

28-06-2015 - 14:35

Giải phương trình sau đây:

$\sqrt{2}sin2x(sinx+1)+2cosx(3\sqrt{2}+cosx)=2(4+sinx)$


$P=\frac{1}{x+1+\sqrt{x^{2}+2x+2}...

17-06-2015 - 11:24

Cho hai số x, y thỏa $x+y=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$P=\frac{1}{x+1+\sqrt{x^{2}+2x+2}}+\frac{1}{y+1+\sqrt{y^{2}+2y+2}}$


$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2...

09-06-2015 - 21:54

Cho các số a, b, c không âm. Chứng minh rằng:

$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2}}\geq 2(ab+bc+ca)$


$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2...

09-06-2015 - 21:49

Cho các số a, b, c không âm. Chứng minh rằng:

$a^{2}+b^{2}+c^{2}+3\sqrt[3]{(abc)^{2}}\geq 2(ab+bc+ca)$