Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dosonhaiphong

Đăng ký: 28-06-2013
Offline Đăng nhập: 10-11-2013 - 21:18
*****

Chủ đề của tôi gửi

CMR $P(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$ có hệ số nguyên.

18-08-2013 - 12:11

Cho các số thực $a,b,c,d$ thỏa mãn $a^k+b^k+c^k+d^k\in \mathbb{Z},\forall k\in \mathbb{N}$. CMR $P(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$ là đa thức có hệ số nguyên.


$ab=(a+1)(a+n)$

18-08-2013 - 12:02

Cho $n$ nguyên dương, $n>3$. GS $a$ là ước nguyên dương lớn nhất của $n$ thỏa mãn $a\leq \sqrt{n}$, $b$ là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn $b>n$ và tồn tại số nguyên dương $y$ mà $n<y<b$ sao cho $nb$ chia hết cho $y$. CMR $ab=(a+1)(a+n)$.

 


$xy+yz+xz\geq x+y+z$

08-07-2013 - 10:06

Cho $x,y,z$ dương thỏa $x+y+z+1=4xyz$ . CMR $xy+yz+xz\geq x+y+z$

 


Tam giác $ABC$ có $\widehat{ABC}=135^o$

08-07-2013 - 10:01

Trong $Oxy$ cho Tam giác $ABC$ có $\widehat{ABC}=135^o$, đường cao $BH:3x+y+10=0$ , trung điểm $BC$ là $M(\frac{1}{2},\frac{-3}{2})$ và trực tâm $K(0,-10)$. BIết tung độ của $B$ âm. Xác định tọa độ $A,B,C$.

 

 


$I=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\f...

08-07-2013 - 09:56

Tính $I=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{xln(x^2+1)+(x^2+1)lnx}{(x^2+1)^2}dx$