Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanhhuyen98

Đăng ký: 30-06-2013
Offline Đăng nhập: 21-02-2017 - 21:32
****-

#523177 GPT: $cos \tfrac{4x}{3} = cos^{2}x$

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 06-09-2014 - 22:31

$\Leftrightarrow 2cos^{2}\frac{2x}{3}-1 -\frac{1+ cos2x}{2}=0 \Leftrightarrow 4 cos^{3}\frac{2x}{3}-4 cos^{2}\frac{2x}{3}-3 cos\frac{2x}{3} +3=0$

giải pt bậc 3 nha bạn
#522977 a) ( cos 2x -cos4x ) 2 = 6 +2sin3x

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 05-09-2014 - 20:37

Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $(\cos 2x -\cos 4x )^2 = 6 +2\sin 3x$

b) $\frac{1- \sin x -2\sin 2x+2\cos x}{2\sin x -1}=\cos 2x -\sqrt{3}( 1+\cos x)$

c) $\sin^2x(1-\cot x) +\cos^2x( \cos x -\sin x) =\sin x +\cos x$

d) $\frac{\cos 2x +\sqrt{3}\sin 2x+6\sin x-5}{\cos^{2}\frac{x}{2}-1}=2\sqrt{3}$

 

 

@MOD:Chú ý: Cách gõ $\LaTeX$ và font chữ phải chung 1 kiểu cho toàn bài (sin x là \sin x kẹp $\$$ chứ không phải sin x kẹp $\$$, tương tự cos;...)
#522975 $\sum \frac{a}{\sqrt{a+b^{2}}}\leq \frac{3}{2}...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 05-09-2014 - 20:28

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn: a+b+c=1

CMR: A=$\frac{a}{\sqrt{a+b^{2}}}+\frac{b}{\sqrt{b+c^{2}}}+\frac{c}{\sqrt{c+a^{2}}}\leq \frac{3}{2}$
#500497 $4x=(\sqrt{x^{2}+1}+1)(x^{2}-y^{...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 21-05-2014 - 15:05

Bạn tính dental sai thì phải


  • NAT yêu thích


#499919 $4x=(\sqrt{x^{2}+1}+1)(x^{2}-y^{...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 18-05-2014 - 21:10

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} 4x=(\sqrt{x^{2}+1}+1)(x^{2}-y^{3}+3y-2) & & \\ (x^{2}+y^{2})^{2}+1=x^{2}+2y& & \end{matrix}\right.$
#476451 Tìm max của biểu thức:P=$\frac{ab}{\sqrt{a...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 10-01-2014 - 09:56

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c$\leq 3.$

Tìm max của biểu thức:P=$\frac{ab}{\sqrt{ab+3c}}+\frac{bc}{\sqrt{bc+3a}}+\frac{ca}{\sqrt{ca+3b}}$
#453997 a) $\left\{\begin{matrix} (2x-1)^{2...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 29-09-2013 - 19:35

Giải phương trình:

a) $\left\{\begin{matrix} (2x-1)^{2}+y(y-1)^{2}=51 & & \\ xy(x-10)(y-2)=-20& & \end{matrix}\right.$

b)$\left\{\begin{matrix} (x-y)^{2}=1-x^{2}y^{2}& & \\ x(xy+y+1)=y(xy+1)+1& & \end{matrix}\right.$

c)$\left\{\begin{matrix} \frac{x^{2}}{(y+1)^{2}}+\frac{y^{2}}{(x+1)^{2}}=\frac{1}{2} & & \\ 3xy=x+y+1& & \end{matrix}\right.$
#453872 $\left\{\begin{matrix} x+y-\sqrt...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 29-09-2013 - 11:56

Giải phương trình: $\left\{\begin{matrix} x+y-\sqrt{xy}=3 & & \\ \sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=4& & \end{matrix}\right.$
#452081 Giải hệ pt:$\left\{\begin{matrix} x^{...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 21-09-2013 - 19:39

Giải hệ pt:$\left\{\begin{matrix} x^{2} +y^{2}+4xy=6& & \\ 2x^{2}+8=7x+3y & & \end{matrix}\right.$
#447123 Tìm m để phương trình có nghiệm:$\sqrt{1+x}+\sqrt...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 02-09-2013 - 08:45

Tìm m để phương trình có nghiệm:$\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}-m\sqrt{1-x^{2}}+m+2=0$
#447087 Giải phương trình:$2x^{2}-11x+21=3\sqrt[3]{4x-4...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 02-09-2013 - 06:39

Giải phương trình:$2x^{2}-11x+21=3\sqrt[3]{4x-4}$
#445392 Giải phương trình: a) $3x^{4}-4x^{3}=1-\sqrt...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 25-08-2013 - 18:42

Giải phương trình:

a) $3x^{4}-4x^{3}=1-\sqrt{(1+x^{2})^{3}}$

b)$\sqrt{7x^{2}-22x+28}+\sqrt{7x^{2}+8x+13}+\sqrt{31x^{2}+14x+4}=3\sqrt{3}(x+2)$
#444212 Giải phương trình: $x^{2}-x-1000\sqrt{1+8000x}=...

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 20-08-2013 - 12:12

Giải phương trình: $x^{2}-x-1000\sqrt{1+8000x}=1000$
#439907 Cho phương trình: $x^{2}-mx+(m-2)^{2}=0$

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 02-08-2013 - 15:48

Cho phương trình: $x^{2}-mx+(m-2)^{2}=0$

Tìm Max Min của F=x1x2+2x1+2x2
#437962 Bài khó trong đề thi tỉnh Quảng Bình

Gửi bởi thanhhuyen98 trong 24-07-2013 - 22:10

Cho a, b , c dương. CM: $\frac{25a}{b+c}+\frac{16b}{a+c}+\frac{c}{a+b}> 8$