Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanhhuyen98

Đăng ký: 30-06-2013
Offline Đăng nhập: 21-02-2017 - 21:32
****-

Chủ đề của tôi gửi

bài toán về sự phụ thuộc tuyến tính

21-02-2017 - 21:34

Cho hệ $(u_{1},u_{2},u_{3})$ phụ thuộc tuyến tính trên $R$ và $u_{3}$ không biểu diễn tuyến tính được qua $u_{1},u_{2}$ . chứng minh
$u_{1}$ và $u_{2}$ tỉ lệ


Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn

01-10-2015 - 11:40

Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn $\left\{\begin{matrix} a^{2}+b^{2}-2b=0 & & \\ c^{2}+d^{2}-6c-2d+9=0 & & \end{matrix}\right.$

Tìm Min của biểu thức:F=2(3c+b+d)-2(ac+bd)


Cho x, y, z, t dương. Tìm min của biểu thức P=$\frac{yz+yx}{...

31-07-2015 - 10:16

Cho x, y, z, t là các số thực dương. Tìm min của biểu thức 

P=$\frac{yz+yx}{zy+zx}+\frac{zy+zt}{ty+tz}+\frac{tx+tz}{xz+xt}+\frac{xy+xt}{xy+yt}$


1, Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O

30-10-2014 - 20:32

 1, Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O, SO vuông góc với đáy . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và BC. MN tạo với (ABCD) một góc 60 độ. Tính góc giữa MN và (SBD).

2, Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy , SC=a, SC hợp với đáy góc $\alpha$ và hợp với mặt bên góc $\beta$. 

a, Tính SA

b, CMR: AB=$a\sqrt{cos(\alpha +\beta ).cos(\alpha -\beta )}$


a) ( cos 2x -cos4x ) 2 = 6 +2sin3x

05-09-2014 - 20:37

Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $(\cos 2x -\cos 4x )^2 = 6 +2\sin 3x$

b) $\frac{1- \sin x -2\sin 2x+2\cos x}{2\sin x -1}=\cos 2x -\sqrt{3}( 1+\cos x)$

c) $\sin^2x(1-\cot x) +\cos^2x( \cos x -\sin x) =\sin x +\cos x$

d) $\frac{\cos 2x +\sqrt{3}\sin 2x+6\sin x-5}{\cos^{2}\frac{x}{2}-1}=2\sqrt{3}$

 

 

@MOD:Chú ý: Cách gõ $\LaTeX$ và font chữ phải chung 1 kiểu cho toàn bài (sin x là \sin x kẹp $\$$ chứ không phải sin x kẹp $\$$, tương tự cos;...)