Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LyTieuDu142

Đăng ký: 05-07-2013
Offline Đăng nhập: 15-03-2015 - 14:57
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $(3-\frac{5}{y+42x})\sqrt{2y...

15-10-2014 - 06:01

Gợi ý lời giải:

Xét x,y = 0 loại -> chia pt 1 cho $\sqrt{2y}$

chia pt 2 cho $\sqrt{x}$ bạn sẽ được hpt

 

$\left\{\begin{matrix} 3-\frac{5}{y+42x}=\frac{4}{\sqrt{2y}} (1)& \\ 3+\frac{5}{y+42x}=\frac{2}{\sqrt{x}} (2)& \end{matrix}\right.$

 

công 2 pt này lại được .... (x)

 

lấy pt2 - pt 1 =..... (xx)

 

sau đó quy đồng  (x) và (xx) 

 

đặt $\sqrt{x}=t\sqrt{y}$  thay vào hpt gồm pt (x) và pt (xx) -> là hpt đẳng cấp


Trong chủ đề: Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

12-04-2014 - 11:50

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Trên AB lấy điểm E, trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho $BE = CF$. Đường kính AD cắt EF tại M và BC cắt EF tại N.

a) CMR tam giác DEF là tam giác cân

b) CMR $MA.MD=ME.MF$

c) CMR N là trung điểm của EF.

d) Tìm quỹ tích tâm các đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADEF khi E chuyển động trên AB

 

a)

 

Xét $\Delta EBD=\Delta FCD$ (dễ nhỉ...!!)

 

=> DEF cân

 

b) $\angle BED=\angle DFC$ (Theo câu a cm 2 tam giác = nhau)

 

=> Tỉ lệ đó!

 

c)Từ E kẻ đường song song với AC cắt BC tại U

 

=> BEU là tam giác đều 

 

=> EU=EB=CF

 

có EU song song với CF => EN=NF

 

d)

Gọi trung điểm của ED và DF là  T và Q

 

Từ T ;Q kẻ đường trung trực của ED và DF cắt nhau tại I

 

=> I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác EAFD

 

Xét : $\Delta DTI;\Delta DQI$

 

Có DI chung, IQ=IT và có 2 góc vuông

 

=> 2 tam giác = nhau

 

=> D,N,I thẳng hàng

 

=> $\angle DIQ=\angle NFD=\angle BAD=\angle TOD$

 

=> TOID nội tiếp => DOI =90 độ

 

=> I nằm trên đường qua O song song với BC (đg cố định)=> đpcm


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+\sqrt{y}+...

11-04-2014 - 22:20

Bài 2

Thay $x^2-x=19-y^2$ vào PT 2 :$(2y-y^2)(19-y^2)=20\Leftrightarrow y^4-2y^3-19y^2+38y-20=0$

Nghiệm hơi lẻ thì phải

đến đây rồi nhưng quan trong là phân tích cơ bạn à

 

mình nghĩ đề sai nhưng đây là đề chuyên của Quảng Bình!!!


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} x^2-x+y^2=19...

11-04-2014 - 22:16

Ta thấy $x=0$ không thuộc nghiệm của pt

Chia pt 2 cho $\sqrt{x}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+\sqrt{y}+\frac{1}{\sqrt{y}}=3\\ \frac{1}{\sqrt{x}}+\sqrt{x}=\frac{2}{\sqrt{y}} \end{matrix}\right.$

Đặt $\sqrt{x}=a,\sqrt{y}=b\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a+\frac{1}{a}=\frac{2}{b}\\ b+\frac{1}{b}+a=3 \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a+\frac{1}{a}=\frac{2}{b}\\ b+\frac{1}{b}+a=3 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a+\frac{1}{a}=\frac{2}{b}\\ 2b=6-\frac{1}{a}-3a \end{matrix}\right.\Rightarrow 4=\left ( a+\frac{1}{a} \right )\left ( 6-\frac{1}{a}-3a \right )=-4-3a^2+6a+\frac{6}{a}-\frac{1}{a^2}\Rightarrow 3a^2+\frac{1}{a^2}+8-6a-\frac{6}{a}=0\Rightarrow 3a^4+1+8a^2-6a^3-6a=0\Leftrightarrow a=1$

 

Tại sao đoạn cuối suy ra a=1 luôn v bạn ơi?


Trong chủ đề: Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

04-04-2014 - 21:47

Cái câu c/ là công thức gì vậy bạn ??

Là công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp đấy bạn!!