Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LyTieuDu142

Đăng ký: 05-07-2013
Offline Đăng nhập: 15-03-2015 - 14:57
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+\sqrt{4-y}=x^2-y-1 &...

18-10-2014 - 23:27

 Giải hệ phương trình sau:

 

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x}+\sqrt{4-y}=x^2-y-1 & \\ \sqrt{2(x-y)^2+6x-2y+4}-\sqrt{y}=\sqrt{x+1} & \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} x^2+2xy+y=0 & \...

11-10-2014 - 20:17

 Giải hệ phương trình:

 

$\left\{\begin{matrix} x^2+2xy+y=0 & \\ x^3+3xy+2\sqrt{y+1}(x+\sqrt{x^2y+2})=4 & \end{matrix}\right.$


Cho các số dương $x,y,z$ sao cho $x.y.z=1$.Chứng mình rằng: $...

11-05-2014 - 09:21

Cho các số dương $x,y,z$ sao cho $x.y.z=1$.Chứng mình rằng:

 

$x^2+y^2+z^2+x+y+z\geq 2(xy+yz+zx)$


$P=\sqrt{(x-1)^2+(1+y)^2}+\sqrt{(x+1)^2+(y-1)^2}+...

02-05-2014 - 07:57

Với x,y là số thực, tìm Min:

 

$P=\sqrt{(x-1)^2+(1+y)^2}+\sqrt{(x+1)^2+(y-1)^2}+\sqrt{(x+2)^2+(y+2)^2}$


Chứng minh: $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{...

27-04-2014 - 20:21

Chứng minh:

 

$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{2014^2}<\frac{2}{3}$