Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kevotinh2802

Đăng ký: 15-07-2013
Offline Đăng nhập: 25-05-2020 - 09:23
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tích phân

02-05-2019 - 23:25

\int_{0,5}^{1}\sqrt{\frac{x}{x^3+1}}dx


Tính tổng

05-08-2018 - 00:06

$S=\frac{1}{2^3-1}+\frac{1}{3^3-1}+...+\frac{1}{13^3-1}$. Bài này tổng quát được ko ạ


cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều và vuông góc với đáy...

21-04-2017 - 12:11

cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều và vuông góc với đáy, gọi M và N là trung điểm của BC và CD. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SMNC

Chứng minh tồn tại ít nhất hai số bằng nhau

27-11-2016 - 17:14

Cho 2013 số tự nhiên a1, a2, a3,.., a2013 thỏa mãn: $\frac{1}{a1}+\frac{1}{a2}+...+\frac{1}{a2013}=\frac{1}{1007}$. Chứng minh rằng có ít nhất 2 số bằng nhau trong các số tự nhiên trên


Cho x, y, z dương. Chứng minh rằng

12-09-2016 - 21:04

$x^2(x-\sqrt{yz})+y^2(y-\sqrt{xz})+z^2(z-\sqrt{xy})\geqslant 0$