Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kirito19

Đăng ký: 16-07-2013
Offline Đăng nhập: 28-08-2014 - 21:58
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: giải pt: 1,$x+4\sqrt{x+3}+2\sqrt{3-2x...

08-12-2013 - 22:53

vì sao có thể suy ra $x+1=0$ từ $\sqrt{(x+1)}[(x+5)-\frac{3\sqrt{x+1}}{\sqrt[3]{(3x+4)^{2}}+\sqrt[3]{3x+4}+1}]=0$ vậy!

       :excl: :excl:


Trong chủ đề: giải pt: 1,$\frac{6x-3}{\sqrt{x...

06-12-2013 - 21:56

Thao Hien đánh nhầm rồi kìa đáng lẽ phải là:   "Đặt a=$\sqrt{x+1}$ ,b=$\sqrt[3]{2x+1}$" chứ


Trong chủ đề: Tìm x,y thuộc $N^{*}$ thoả mãn $$\left...

25-11-2013 - 15:57

bạn ghi nhầm chỗ k+1 với l+1 rồi kia


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên của pt: $8{{x}^{2}}+...

15-11-2013 - 20:22

có lẽ không đâu hochoidetienbo


Trong chủ đề: Tìm nghiệm nguyên của pt: $8{{x}^{2}}+...

13-11-2013 - 23:17

Đặt pt trên là (1).Ta có:

   (1)<=>$8x^{2}+16x(1+y)+23y^{2}-44y-1180=0$.(2)

=>$\Delta'=16(1+y)^{2}-8(23y^{2}-44y-1180)$

                =$-168y^{2}+384y+9456$

do pt (2) có nghiệm <=>$\Delta'$$\geqslant$0

                            =>$-168y^{2}+384y+9456$$\geqslant$0

                            =>$168y^{2}-384y-9456\leqslant 0$

                            =>21$(y-\frac{8}{7})^{2}\leqslant \frac{2822}{49}$

                            =>-7,5$\leqslant y-\frac{8}{7}\leqslant 7,5$

                            =>-6,4$\leqslant y\leqslant 8,7$

                            =>y$\in {0;\pm 1;\pm 2;\pm 3;\pm 4;\pm 5;\pm 6;7;8}$

từ đó ta thay các giá trị của y vào pt (2) thì tìm được x sau đó xét TH x nguyên (bạn tự làm nha)