Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kirito19

Đăng ký: 16-07-2013
Offline Đăng nhập: 28-08-2014 - 21:58
**---

Chủ đề của tôi gửi

giải phương trình sau $x^{3}+\sqrt{(1-x^{2})^...

27-08-2014 - 22:10

giải phương trình sau

 $x^{3}+\sqrt{(1-x^{2})^{3}}=x\sqrt{2(1-x^{2})}$


chứng minh với mọi $n\in N*> 1$ thì $19.8^{n}+17...

18-06-2014 - 08:22

1.cho $A=n!+1$

       $B=n+1     ($n\in N*$)

chứn minh rằng nếu $A\vdots B$ thì B là số nguyên tố   

2.chứng minh với mọi $n\in N*> 1$ thì $19.8^{n}+17$ là hợp số


1.cho $A=n!+1$ $B=n+1 ($n\in N*$) chứn m...

17-06-2014 - 22:31

1.cho $A=n!+1$

       $B=n+1     ($n\in N*$)

chứn minh rằng nếu $A\vdots B$ thì B là số nguyên tố   

2.chứng minh với mọi $n\in N*> 1$ thì $19.8^{n}+17$ là hợp số


chứng minh $\frac{1}{2^{3}}+\frac{1...

15-05-2014 - 14:30

chứng minh $\frac{1}{2^{3}}+\frac{1}{3^{3}}+...+\frac{1}{n^{3}}< \frac{1}{4}$ với mọi n thuộc N và $n\geq 2$


cho một đa giác lồi có diện tích bằng 24$cm^{2}$.Chứng minh rằng ba...

09-05-2014 - 22:06

cho một đa giác lồi có diện tích bằng 24$cm^{2}$.Chứng minh rằng bao giờ cũng vẽ được trong đa giác đó một tam giác có diện tích không nhỏ hơn 6$cm^{2}$