Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


stronger steps 99

Đăng ký: 22-07-2013
Offline Đăng nhập: 31-01-2015 - 20:23
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{x!+y!}{n!}=3^{n}$

20-11-2014 - 05:33

Hãy tìm tất cả các bộ 3 số tự nhiên (x,y,n) thỏa mãn hệ thức:

$\frac{x!+y!}{n!}=3^{n}$


$\frac{a^{2}}{a_{1}}+\frac{...

20-11-2014 - 05:26

Cho a,b,c là độ dài các cạnh của tam giác ABC,$a_{1},b_{1},c_{1}$ là độ dài các cạnh của tam giác $A_{1}B_{1}C_{1}$. CMR:

$\frac{a^{2}}{a_{1}}+\frac{b^{2}}{b_{1}}+\frac{c^{2}}{c_{1}} \geq \frac{R^{2}(a_{1}+b_{1}+c_{1})^{2}}{a_{1}b_{1}c_{1}}$


$\frac{a}{MH}.\vec{MH}+\frac{b}{MK}.\vec{MK}+\frac{c}{MI}...

15-09-2014 - 20:16

Cho tam giác ABC,M bất kì,kẻ MH vuông góc với BC,MK vuông góc với AC,MI vuông góc với AB.CMR: $\frac{a}{MH}.\vec{MH}+\frac{b}{MK}.\vec{MK}+\frac{c}{MI}.\vec{MI}=\vec{O}$

 

@Mod : chú ý cách đặt tiêu đề


Cho $A\subset Z$

10-08-2014 - 10:08

Cho $A\subset Z$ có thỏa mãn:

i)Nếu a,b$\epsilon A$ thì a+b$\epsilon A$, 2a$\epsilon A$

ii)A chứa cả số âm và dương

C/M: nếu a,b$\epsilon A$ thì a-b$\epsilon A$


$E=|A\bigcup B|$

10-08-2014 - 10:00

Cho E={1,2,3,4,5} và $E=A\bigcup B$.CM: 1 trong 2 tập A hoặc B có 2 phần tử có hiệu = 1 phần tử trong tập đó