Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


saovangQT

Đăng ký: 23-07-2013
Offline Đăng nhập: 25-02-2015 - 19:30
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\frac{a^4}{a^3+2b^3}+\frac{b^4...

12-12-2014 - 20:54

Bạn có cách giải khác mà không dùng đến $\sum$ mình chưa học !!


Trong chủ đề: $a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB...

21-10-2014 - 19:07

Mình nhầm! Đã sửa lại đề


Trong chủ đề: Chứng minh $x^2-4xy+6y^2+2x\geq 6$

08-09-2014 - 19:43

Mình nhầm đề!!

Chứng minh $x^2-4xy+6y^2+2x\geq 6$


Trong chủ đề: Đề thi HSG toán lớp 9 tỉnh Quảng Trị năm 2013-2014

22-04-2014 - 20:45

CM thêm 1 cách tổng quát hơn cho câu BĐT

Ta có :
$2P+29=(\frac{8a}{b+c-a}+4)+(\frac{18b}{a+c-b}+9)+(\frac{32c}{a+b-c}+16)$

          $=(a+b+c)(\frac{4}{b+c-a}+\frac{9}{a+c-b}+\frac{16}{a+b-c}\geq (a+b+c)\frac{(2+3+4)^{2}}{a+b+c}=81$

$\Rightarrow P\geq 26$

(đpcm)

 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$ hay tam giác đã cho đều

 

 

Bạn nhầm rồi!! Khi a=b=c thì đẳng thức đâu có xảy ra


Trong chủ đề: cho đường tròn tâm O bán kính r nội tiếp tam giác ABC. lấy M là trung điể...

16-01-2014 - 19:51

Gọi O' là tâm đường tròn ngoại tiếp của tg ABC vì O tâm đường tròn nội tiếp nên OA, O'B, OC vẽ OT vuông góc AB tại T có OT = r, OA cắt (O') tại D suy ra cung BD = cung DC vậy O'D vuông góc BC.
Áp dụng góc ngoài của tgAOB có ^BOD = ^ABO + ^BAO và ^DBO = ^DBC + ^CBO mà ^DBC = ^BAO(do cung BD = cung DC), ^CBD = ^BAO = ^CBO (do BO phân giác) nên ^BOD = ^DBO nên tgBDO cân tại D suy ra BD = BO. Ngòa ra tgAOT và BDM đồng dạng (hai tg vuông có góc nhọn bằng nhau là ^TAO = ^MBD) nên AO/BD = OT/MD suy ra AO/DO = OT/MD (1)
và AI // MD (vuông góc BC) AO/OD = AI/MD (2). Từ (1) và (2) suy ra OT/MD = AI/MD 
vậy OT = AI = r

 

Mọi người xem cách này đúng không nhé !!