Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


saovangQT

Đăng ký: 23-07-2013
Offline Đăng nhập: 25-02-2015 - 19:30
*****

#534759 Giải phương trình $13\sqrt{x^2-x^4}+9\sqrt{x^2+...

Gửi bởi saovangQT trong 25-11-2014 - 20:14

Giải phương trình $13\sqrt{x^2-x^4}+9\sqrt{x^2+x^4}=16$
#524714 Giải phương trình$\sqrt{2x^2-1}+\sqrt{x^2-3x+2...

Gửi bởi saovangQT trong 15-09-2014 - 20:27

Giải phương trình$\sqrt{2x^2-1}+\sqrt{x^2-3x+2}=\sqrt{2x^2+2x+3}+\sqrt{x^2-x+2}$
#524693 Giải phương trình $\frac{1}{x^2}+\sqrt...

Gửi bởi saovangQT trong 15-09-2014 - 19:43

Giải phương trình

$\frac{1}{x^2}+\sqrt{x+2}=\frac{1}{x}+\sqrt{2x+1}$
#523524 Chứng minh $x^2-4xy+6y^2+2x\geq 6$

Gửi bởi saovangQT trong 08-09-2014 - 19:43

Mình nhầm đề!!

Chứng minh $x^2-4xy+6y^2+2x\geq 6$
#523358 Chứng minh $x^2-4xy+6y^2+2x\geq 6$

Gửi bởi saovangQT trong 07-09-2014 - 21:03

Cho x;y>0 thỏa $\frac{4}{x^2}+\frac{1}{y^2}=2$

Chứng minh $x^2-4xy+6y^2+2x\geq 6$
#522972 Giữa $n^2$ và $(n+1)^2$ có thể tìm được 3 số tự nhiên a;b...

Gửi bởi saovangQT trong 05-09-2014 - 19:56

Chứng minh rằng với mọi $n\in \mathbb{N}$ và n>0 , giữa $n^2$ và $(n+1)^2$ có thể tìm được 3 số tự nhiên a;b;c thỏa mãn $(a^2+b^2)\vdots c$
#522160 Chứng minh $\overrightarrow{DI}$ cùng phương $...

Gửi bởi saovangQT trong 31-08-2014 - 21:42

Cho tam giác ABC cân tai C ($\widehat{C}<60^{\circ}$) Gọi O;I theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp; tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Lấy D thuộc BC sao cho DO vuông góc BI

Chứng minh $\overrightarrow{DI}$ cùng phương $\overrightarrow{AC}$
#521712 Tìm m để phương trình $x^4-2mx^2-x+m^2-m=0$ có 4 nghiệm phân biệt

Gửi bởi saovangQT trong 28-08-2014 - 20:39

Tìm m để phương trình $x^4-2mx^2-x+m^2-m=0$ có 4 nghiệm phân biệt
#520306 Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix...

Gửi bởi saovangQT trong 19-08-2014 - 09:48

Giải hệ phương trình

$\left\{\begin{matrix} x^3+2xy^2=5\\2x^2+xy+y^2=4x+y \end{matrix}\right.$
#516958 Chứng minh rẳng M;N;P thẳng hàng khi và chỉ khi $\alpha \beta...

Gửi bởi saovangQT trong 01-08-2014 - 19:57

Cho tam giác ABC,gọi M;N;P lần lượt là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MB}=\alpha \overrightarrow{MC};\overrightarrow{NC}=\beta \overrightarrow{NA};\overrightarrow{PA}=\gamma \overrightarrow{PB}(\alpha ;\beta ;\gamma \neq 0;\neq 1)$

a) Chứng minh rẳng M;N;P thẳng hàng khi và chỉ khi $\alpha \beta \gamma =1$
#516957 Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M thuộc điểm AB sao cho $4\over...

Gửi bởi saovangQT trong 01-08-2014 - 19:52

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, M thuộc điểm AB sao cho $4\overrightarrow{MA}=-3\overrightarrow{MB}$, MG cắt BC tại Q. Tính tỉ số $\frac{QB}{QC}$
#516819 Cho hình vuông ABCD có cạnh là 1 và các tam giác đều CDE;BCF sao cho E nằm tr...

Gửi bởi saovangQT trong 01-08-2014 - 07:34

Cho hình vuông ABCD có cạnh là 1 và các tam giác đều CDE;BCF sao cho E nằm trong và F nằm ngoài hình vuông. Đặt $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{DA};\overrightarrow{c}=\overrightarrow{DC}$

a) Phân tích $\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DF};\overrightarrow{AE};\overrightarrow{EF}$ theo $\overrightarrow{a};\overrightarrow{c}$

b) Chứng minh A:E:F thẳng hàng.Tính độ dài EF
#513743 Cho 2 điểm A;B cố định .Tìm tập hợp điểm M sao cho

Gửi bởi saovangQT trong 18-07-2014 - 19:35

Cho 2 điểm A;B cố định .Tìm tập hợp điểm M sao cho $\left | \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB} \right |=\left | \overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB} \right |$
#513741 Cho tam giác ABC gọi${A}'$ là điểm đối xứng của B qua...

Gửi bởi saovangQT trong 18-07-2014 - 19:27

Cho tam giác ABC gọi${A}'$ là điểm đối xứng của B qua A,${B}'$ là điểm đối xứng của C qua B,${C}'$ là điểm đối của A qua C. Chứng minh với mọi O ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{O{A}'}+\overrightarrow{O{B}'}+\overrightarrow{O{C}'}$
#512961 Tìm m để hàm số $y=mx+(m-1)x^2+2\sqrt{x^2-1}$ nhận t...

Gửi bởi saovangQT trong 15-07-2014 - 16:08

Tìm m để hàm số $y=mx+(m-1)x^2+2\sqrt{x^2-1}$ nhận trục tung làm trục đối xứng