Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


haitienbg

Đăng ký: 26-07-2013
Offline Đăng nhập: 21-09-2017 - 22:37
****-

Chủ đề của tôi gửi

|\frac{m}{n}-\sqrt{2}|\geq \frac...

21-09-2017 - 00:34

|\frac{m}{n}-\sqrt{2}|\geq \frac{1}{n^2(\sqrt{3}-\sqrt{2})} với mọi m,n nguyên


Chứng minh $SL$ đi qua 1 điểm cố định

12-12-2014 - 18:20

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$, phân giác trong góc $A$ cắt $(O)$ tại $D$. Một điểm $P$ di chuyển trên đoạn $AD$. $PB$ cắt $AC,(O)$ thứ tự tại $E,M$;  $PC$ cắt $AB,(O)$ thứ tự tại $F,N$. $EF$ cắt $MN$ tại $G$; $NE, MF$ cắt nhau tại $L$; $DG$ cắt $(O)$ tại $S$. Chứng minh $SL$ đi qua 1 điểm cố định khi $P$ thay đổi.


Chứng minh $AK$ luôn đi qua một điểm cố định

29-12-2013 - 19:49

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ có $B,C$ cố định $A$ thay đổi.$D,E,F$ là trung điểm của các cung $BC,CA,AB$.Gọi $l_{a}$ là đường thẳng qua chân các đường vuông góc kẻ từ $A$ tới $DB,DC$  và  $d_{a}$ là đường thẳng qua chân các đường vuông góc kẻ từ $D$ tới $AB,AC$. Gọi $A_{0}$ là giao của $l_{a}$ và $d_{a}$. Xác định hoàn toàn tương tự ta được các điểm $B_{0};C_{0}$. Gọi $K$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_{0}B_{0}C_{0}$.Chứng minh $AK$ luôn đi qua một điểm cố định..


Chứng minh $PQ//KL$

15-12-2013 - 17:43

Cho tam giác $ABC$ có $AC>AB$. Phân giác góc $BAC$ cắt $BC$ tại $D$. Gọi $E$ nằm giữa $B,D$ thoả mãn $\frac{ED}{EA}=\frac{AC-AB}{AC+AB}$.Gọi $K,L$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác $EAB,EAC$; $P,Q$ là tâm đường tròn $(KAB),(LAC)$. Chứng minh $PQ//KL$


Chứng minh $M$ là trung điểm của $XY$

15-12-2013 - 17:22

Cho tam giác $ABC$ nội tiếp $(O)$, $AD$ là đường kính.Điểm $E$ thuộc tia đối của tia $DA$ sao cho đường thẳng qua $E$ vuông góc $AD$ cắt $BC$ tại $T$. Dựng tiếp tuyến $TP$ của $(O)$ sao cho $P,A$ khác phía với $BC$.$AP,ET$ cắt nhau tại $Q$.Gọi $M$ là trung điểm của $AQ$.$TM$ cắt $AB,AC$ tại $X,Y$. Chứng minh $M$ là trung điểm của $XY$