Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Master Key 99

Đăng ký: 26-07-2013
Offline Đăng nhập: 23-06-2015 - 09:50
-----

Chủ đề của tôi gửi

1.a)Tìm nghiệm nguyên của pt : $x^{3}-100=225y$ b) $19x^...

08-02-2014 - 18:08

1.a)Tìm nghiệm nguyên của pt : $x^{3}-100=225y$

   b) $19x^{5}+5y+1995z=x^{2}-x+3$

2. CMR pt sau không có nghiệm nguyên:

  $x^{3}-63y^{2}+36z=1995$

3. Giải pt trong tập hợp các số nguyên:

$x_{1}^{4}+x_{2}^{4}+............+x_{8}^{4}=1995$


Giải phương trình

05-02-2014 - 21:21

$(a^{2}-a)^{2}(x^{2}-x+1)^{3}=(a^{2}-a+1)^{3}(x^{2}-x)^{2}$


Đề thi thử trường thpt chuyên khoa học tự nhiên ( vòng 2)

26-01-2014 - 18:14

Câu I: 1) giải pt : $2\sqrt[3]{2x-1}+\sqrt[3]{5x+3}=2+\sqrt[3]{10x^{2}+x-3}$

            2) giả sử $x_{1};x_{2},x_{3}$ là nghiệm của pt$x^{3}-8x+3=0$ .CMR: $x_{1}^{3}+x_{2}^{3}+x_{3}^{3}=3x_{1}x_{2}x_{3}$

Câu II: 1) CMR nếu $a^{2}+4b^{2}-2ab \vdots 11$ thì$4a^{3}-b^{3}\vdots 11$

            2)Với a,b là các số thực dương thỏa mãn a+b$\leq 2$ Tìm Max của: P=$\sqrt{a(b+3)}+\sqrt{b(a+3)}$

Câu III: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). AD là đường kính của (O). M,N$\epsilon BC$ sao cho $OM//AB, ON//AC$. DM cắt AB tại E.DN cắt AC tại F.

1) CMR EF đi qua trực tâm H của tam giác ABC.

2) Gọi DM,DN lần lượt cắt đường tròn (O) tại P,Q khác D. CMR: BC=DP=DQ

Câu IV: Cho a,b,c là các số thực dương. Cmr:

                 $\frac{a^{2}}{b^{2}+c^{2}}+\frac{b^{2}}{a^{2}+c^{2}}+\frac{c^{2}}{a^{2}+b^{2}}\geq \frac{12abc}{(a+b)(b+c)(a+c)}$


Giai toán bằng cách lập hệ phương trình lớp 9

15-01-2014 - 13:31

mình học hơi kém phần này mong các bạn giúp mình và cho mình 1 số dạng giải toán bằng cách lập hệ phương trình để mình củng cố thi vào 10. cảm ơn!