Đến nội dung


Tran Nguyen Lan 1107

Đăng ký: 17-08-2013
Offline Đăng nhập: 08-03-2017 - 22:56
***--

Chủ đề của tôi gửi

CMR: Với mọi số nguyên tố p dạng 4k+1(k là số tự nhiên) thì luôn viết được p=$a^{2...

13-09-2013 - 19:44

CMR: Với mọi số nguyên tố p dạng 4k+1(k là số tự nhiên) thì luôn viết được p=$a^{2}+b^{2}$ với a,b$\in$ N