Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duongluan1998

Đăng ký: 20-08-2013
Offline Đăng nhập: 05-10-2015 - 21:28
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: ĐỀ SỐ 1 Luyện VMO 2015

14-12-2014 - 21:40

 

Bài 3Cho tam giác $ABC$ ngoại tiếp đường tròn $\left( I \right).$ Gọi $D,E$ là tiếp điểm của đường tròn $\left( I \right)$ với $BC,AC.$ Trên tia đối tia $CB$ lấy $X.$ Biết rằng hai đường tròn nội tiếp tam giác $ABX$ và $ACY$ cắt nhau tại hai điểm $P,Q.$ Chứng minh rằng:

a) Các đường thẳng $DE$ phân giác trong góc $ABC$ và đường trung bình tam giác $ABC$  đồng qui.

b) Đường thẳng $PQ$ luôn đi qua một điểm cố định khi $X$ đi động trên tia đối tia $CB.$

 

Y là điểm gì vậy bạn ?


Trong chủ đề: ĐỀ SỐ 1 Luyện VMO 2015

14-12-2014 - 20:46

câu 4 theo mình là chọn hìnhvuông 1x1 có $n^{2}$

Hình vuông 2x2 có $(n-1)^{2}$\

....

Hình vuông nxn có 1 cách

Vậy có tổng cộng là $1+2^{2}+....+n^{2}$ cách


Trong chủ đề: Giải phương trình $cos^{2}x - cos^{3}x+2sin2x-2=...

05-07-2014 - 13:49

Thay $1=sin^{2}x + cos^{2}x$ thôi

Đề là : $cos^{2}x-cos^{3}x+2sin2x-2=0$

ta biến đổi $-cos^{2}x+cos^{3}x-2sin2x+2(sin^{2}x+cos^{2}x)=0 \Leftrightarrow cos^{3}x + cos^{2}x + 4sinxcosx +2sin^{2}x$

nên sao ra được như bạn vừa ghi ở trên ??


Trong chủ đề: Giải phương trình $cos^{2}x - cos^{3}x+2sin2x-2=...

03-07-2014 - 18:18

$cos^{3}x-cos^{2}x-2sin2x+2=0\Leftrightarrow cos^{3}x-2sinx.cosx+sin^{2}x=0$

 

sao tương đương được vậy bạn ????


Trong chủ đề: CMR $\sum \frac{ab}{a+9b+6c}\leq...

07-05-2014 - 13:39

áp dụng shwartz ta có:$$\sum \frac{ab}{a+9b+6c}\leq \frac{1}{64}\sum \left ( \frac{ab}{a+b}+\frac{6ab}{b+c}+\frac{a}{2} \right )$$

thiết lập tương tự với các BĐT còn lại dễ dàng suy ra ĐPCM!!!!

Không ra bạn ơi !!! nó sẽ còn dư các phân thức chứ không ra thẳng luôn