Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


wowwow01

Đăng ký: 22-08-2013
Offline Đăng nhập: 01-09-2013 - 00:51
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: 1 số bài toán về phương trình nghiệm nguyên

22-08-2013 - 14:30

1/Với x,y khác 0 thì pt trở thành 

$xy=10(x+y)$

$\Leftrightarrow (x-10)(y-10)=100$ (2)

Ta thấy 100=$2^2.5^2$ do đó 100 có 9 ước tự nhiên, có 18 ước nguyên

Vậy pt (2) có 18 nghiêm nguyên tính cả cặp x=y=0 

nên pt(1) có 16 nghiệm nguyên

17 nghiệm nguyên chứ bạn