Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


wowwow01

Đăng ký: 22-08-2013
Offline Đăng nhập: 01-09-2013 - 00:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

$(x+y)^2+\frac{x+y}{2}\geq 2x\sqrt{y}...

27-08-2013 - 22:58

1/ Cho x,y là các số thực dương. Cmr:

$(x+y)^2+\frac{x+y}{2}\geq 2x\sqrt{y}+2y\sqrt{x}$

2/Cho a,b là 2 số thực bất kỳ có tổng =1. Cmr:

$a^3+b^3\geq \frac{1}{4}$

3/ Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn a+b+c=2 và ab+bc+ca=1

Cmr 0$\leq a,b,c\leq \frac{4}{3}$


1 số bài toán về phương trình nghiệm nguyên

22-08-2013 - 14:25

1/ Pt sau có bao nhiêu nghiệm nguyên:

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{10}$

2/Tìm các số nguyên x sao cho $\frac{x-17}{x-9}$ là bình phương của 1 số hữu tỷ

3/ tìm nghiệm nguyên dương của pt:

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{6xy}=\frac{1}{6}$

4/ Giải phương trình $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{p}$ với x,y là STN khác nhau và p là số nguyên tố 

5/$\frac{xy}{x+y}=\frac{2003}{2004}$