Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


augustin louis cauchy

Đăng ký: 27-08-2013
Offline Đăng nhập: 02-01-2014 - 15:51
*****

Lời nhắn

Hình ảnh
Hình ảnh

augustin louis cauchyJuliel

E m làm bài thầy thiện chưa
15-09-2013 - 20:30
 • hình ảnh
  Juliel
  thì xong rồi
  15-09-2013 - 20:55
 • hình ảnh
  augustin louis cauchy
  cái khúc này m giải thích cho t đi
  (2^n-1)/(2^m-1) = (2^mk - 1)/(2^m-1) = k (mod 2^m-1)
  15-09-2013 - 20:58
 • hình ảnh
  Juliel
  (2^mk-1)/(2^m-1) = 1+2^2m + 2^3m + ... +2^m(k-1) = 1 + 1 +..+1 (k lần) = k, tại vì 2^m = 1 (mod 2^m-1)
  15-09-2013 - 21:02