Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Zofia

Đăng ký: 03-09-2013
Offline Đăng nhập: 29-11-2013 - 19:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác MNP vuông tại M nội tiếp (O,r ),MN =5,OP =6.Tính NP

23-11-2013 - 19:56

Cho tam giác MNP  vuông tại M nội tiếp (O,r ),MN  =5,OP =6.Tính NP 


đường tròn

11-11-2013 - 21:07

Bài 1: Cho đường tròn (O;R), hai đường kính AH và DE. Qua H kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt AD và AE kéo dài lần lượt tại B và C. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BH và HC. 
a)CMR: DM,EN là các tiếp tuyến của đường tròn (O;R).
b)CM trực tâm I của tam giác AMN là trung điểm của OH.
C)Hai đường kính AH và DE của (O;R) phải thỏa mãn điều kiện gì để diên tích tam giác AMN bé nhất.

bài 2 : cho điểm A chuyển động trên đường tròn (o ,R ) .B là điểm cố định và OB =3R,kẻ phân giác OD của tam giác OAB .Tìm quỹ tích các điểm D

 


BÀI 1

19-10-2013 - 14:14

BÀI 1

Cho đường tròn tâm O, dây MN = 48cm và cách tâm 7cm. E là trung điểm của MN. Tia EO cắt đường tròn tại H.
a. HMN là tam giác gì?
b. Tính khoảng cách từ điểm O đến HM

BÀI 2 

 Cho ABC vuông tại B với AB = 2BC. Lấy điểm D thuộc cạnh AC sao cho BC = CD, lấy điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD = AE. Chứng minh rằng: AD2 = AB. BE. 


$\frac{1}{2a-a^2}+\frac{1}{2b-b^2...

03-09-2013 - 21:36

 1,Cho a,b,c > 0 .cm :

$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq \frac{3}{2}.(\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b})$

 

 2,cho x,y,z > 0 ,x+y+z =1 .Tìm GTNN a= $\frac{1}{2a-a^2}+\frac{1}{2b-b^2}+\frac{2}{2c-c^2}$

 

3,cho  $-1 \leq x\leq 1    CM $$\sqrt[8]{1-x}+\sqrt[8]{1+x}+\sqrt[8]{1-x^2}\leq 3$

 

4,Tìm GTLN $x(2002-x^{2001})$

 

Mod. Học gõ tiêu đề tại đây