Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Creammy Mami

Đăng ký: 04-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

#460508 $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x...

Gửi bởi Creammy Mami trong 28-10-2013 - 19:29

Cho $(P):y=x^2-(3m-5)x=3m+10$

Tìm $m$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $2$ điểm phân biệt $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ sao cho $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{34}{225}$. Với $m$ đó tìm $C \in Oy$ sao cho $\triangle ABC$ vuông tại $A$
#460506 $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Gửi bởi Creammy Mami trong 28-10-2013 - 19:22

Cho $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Tìm $M$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $A,B$ và cắt $Oy$ tại $C$ sao cho $S_{\triangle ABC}=1$.
#460121 $x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$

Gửi bởi Creammy Mami trong 26-10-2013 - 19:48

1) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$$

2) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$19x^2+54y^2+16z^2-16xz-24yz+36xy\geq 0$$

3) Cho $a,b,c$là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng  $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(ax+by)(x+y)\geq cxy$

4) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(x+y)^2-xy+1\geq (x+y)\sqrt{3}$

5) Cho $t<z<y$, chứng minh rằng $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$(x+y+z+t)^2>8(xz+yt)$$

6) Cho $a,b,c$ là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng: $pa^2+pb^2\geq pqc^2$, $p+q=1$

7) Cho $a^3>36$ và $abc=1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^3}{3}+b^2+c^2>ab+bc+ca$
#460108 $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5...

Gửi bởi Creammy Mami trong 26-10-2013 - 19:18

1) $\sqrt[3]{7+tgx}+\sqrt[3]{2-tgx}=3$

2) $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5}}{\sqrt[3]{7-x}+\sqrt[3]{x-5}}=6-x$

 
#451351 Ảnh thành viên

Gửi bởi Creammy Mami trong 17-09-2013 - 23:14

1234514_1441127209444769_1134900036_n.jp
#449272 $f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $...

Gửi bởi Creammy Mami trong 10-09-2013 - 19:36

Chứng minh định lý hàm ngược

$f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $\Leftrightarrow f(x)=x$ hoặc $g(x)=x$
#447723 Xấu nhưng biết phấn đấu

Gửi bởi Creammy Mami trong 04-09-2013 - 15:35

ừ không sao đâu em .Em có nick fb không cho anh xin cái :lol:

1998-1994 mà xưng a à  :closedeyes: