Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


datanhlg

Đăng ký: 09-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính tích phân đường $\int_{\gamma}e^{(n+1)x}cos(y^...

11-12-2014 - 23:10

Tính tích phân đường $\int_{\gamma}e^{(n+1)x}cos(y^{x})dx+e^{(n-1)x}sin(y)dy$?


Tìm vectơ x vuông góc với W và x có độ dài bằng 1?

11-12-2014 - 23:08

Trong không gian $R^{3}$ cho: $W=Span{(1,1,-1);(1,2,3);(2,3,2)}$. Tìm vectơ x vuông góc với W và x có độ dài bằng 1?


Tìm X biết $\begin{pmatrix} 3 & -1\\ 5 & -2 \end{pmatr...

21-11-2014 - 18:51

Giải phương trình ma trận: $\begin{pmatrix} 3 & -1\\ 5 & -2 \end{pmatrix}X\begin{pmatrix} 5 & 6\\ 7 & 8 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 14 & 16\\ 9 & 10 \end{pmatrix}$


Tính tổng $sin\varphi +sin2\varphi +...+sinn\varphi $?

16-10-2014 - 02:36

Tính tổng $S=sin\varphi +sin2\varphi +...+sinn\varphi $ với $\varphi \neq k2\pi $ và $k\epsilon Z$


Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không?

13-09-2014 - 18:37

Bài toán 

Hai chất điểm dao động với cùng tần số trên một đường thẳng cùng chung vị trí cân bằng. Biết rằng $4x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}=36$ khi $x\leq 0$ và $4x_{1}^{2}+9x_{2}^{2}=64$ khi x0. Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không? 

A. 5 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 7 cm