Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


JMJ

Đăng ký: 11-09-2013
Offline Đăng nhập: 30-10-2013 - 19:56
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{19x+8}=2x^...

23-09-2013 - 19:48

Bài 2: Sử dụng biểu thức nhân liên hợp ta có : PT$< = > 2x^2-x-1+2.(3-\sqrt[3]{19x+8})+(2x-\sqrt{3x+1})=0$ hay $(x-1)(2x+1)+2.(\frac{27-19x-8}{4+2.\sqrt[3]{19x+8}+\sqrt[3]{(19x+8)^2}})+\frac{4x^2-3x-1}{2x+\sqrt{3x+1}}=0$$< = > (x-1)(2x+1)-\frac{38.(x-1)}{4+2\sqrt[3]{19x+8}+\sqrt[3]{(19x+8)^2}}+\frac{(x-1)(4x+1)}{2x+\sqrt{3x+1}}=0< = > x=1$

Làm sao cm dc ve sau # 0


Trong chủ đề: Topic: Các bài toán về tính chia hết

12-09-2013 - 22:35

Bài này nữa: cho số nguyên n$\geq$ 2.hỏi tồn tại hay không số tự nhiên m sao cho $n^{2001}

và m có ít nhất 600 chữ số 0 ở tận cùng


Trong chủ đề: Topic: Các bài toán về tính chia hết

12-09-2013 - 21:29

Bài này thì thế nào mấy bác

CMR tồn tại 1 số tự nhiên gồm toàn chư số 6 chia hết cho 2003


Trong chủ đề: $P=(b-a)(c-a)(d-a)(d-c)(b-d)(c-b)$ chia hết cho 12

12-09-2013 - 11:30

giai nua di


Trong chủ đề: $P=(b-a)(c-a)(d-a)(d-c)(b-d)(c-b)$ chia hết cho 12

12-09-2013 - 05:57

hay