Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


JMJ

Đăng ký: 11-09-2013
Offline Đăng nhập: 30-10-2013 - 19:56
*----

#455070 Tìm $p,q$ nguyên tố sao cho $\frac{p^{2n+1...

Gửi bởi JMJ trong 04-10-2013 - 17:32

Bài 1: Tìm tất cả các số nguyên tố a,b,c sao cho ab+bc+ac>abc

Bài 2:Xác định các số nguyên tố p,q sao cho

$\frac{p^{2n+1}-1}{p-1}=\frac{q^{3}-1}{q-1}$ với $n>1$
#454936 $\frac{[a,b,c]}{[a,b][b,c][c,a]}=\frac{(a,b,c)^{2}}{(a,b)(b,c)...

Gửi bởi JMJ trong 03-10-2013 - 21:22

Bài 1: Tìm bộ ba các số nguyên dương (m,n,l) sao cho

 $m+n=(m,n)^{2}$

$n+l=(n,l)^{2}$

$m+l=(m,l)^{2}$

Bài 2:cho a,b,c,a',b',c' sao cho (a,b)=d,(a',b')=d'.

CMR (aa',bb',ab',a'b)=dd'

Bài 3: CMR

$\frac{[a,b,c]}{[a,b][b,c][c,a]}=\frac{(a,b,c)^{2}}{(a,b)(b,c)(c,a)}$

------------ 

Mình nhắc nhở bạn về việc đặt tiêu đề nhé, mong bạn xem lại quy định diễn đàn. Lần đầu nên mình sẽ sửa hộ bạn :)
#453187 $(\frac{a^{m}-1}{a-1},a-1)=(m,a-1)$

Gửi bởi JMJ trong 26-09-2013 - 19:18

Bài 1: Cho (m,n)=1. Tìm $(m+n;m^{2}+n^{2})$ = ?

Bài 2: Cho $a,m \epsilon \mathbb{Z^{+}};a>1$. CMR

$(\frac{a^{m}-1}{a-1},a-1)=(m,a-1)$

Bài 3:Cho $a,b\epsilon \mathbb{Z},a\neq b$ thoả $ab(a+b)\vdots a^{2}+ab+b^{2}$ .CMR

$\left |a-b \right |>\sqrt[3]{ab}$
#452561 $\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{19x+8}=2x^{2...

Gửi bởi JMJ trong 23-09-2013 - 17:01

Bài 1: gpt $x(4x^{2}+1)+(x-3)\sqrt{5-2x}=0$

Bài 2: gpt $\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{19x+8}=2x^{2}+x+5$
#451910 PT

Gửi bởi JMJ trong 20-09-2013 - 20:09

Bài 1: gpt $2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x}=\sqrt{9x^{2}+16}$

Bài 2:Gpt $\sqrt{x-1}+\sqrt[3]{x+6}=\sqrt[4]{x+79}$
#449700 Tìm số tự nhiên n để a=$n(n^{2}+1)(n^{2}+4)$ ch...

Gửi bởi JMJ trong 12-09-2013 - 21:09

bài 1: Cho k,m,l là các số tự nhiên đôi một ko có cùng số dư trong phép chia cho 5.CMR trong 3 số A=3k+l+m,B=3l+k+m,C=2k+2l+m có một và chỉ một số chia hết cho 5

bài 2:Tìm số tự nhiên n để a=$n(n^{2}+1)(n^{2}+4)$ chia hết cho 120

baif 3: CMR tồn tại một số tự nhiên gồm toàn chữ số 6 chia hết cho 2003
#449400 : Giải pt: $\sqrt{4x^{2}+x+6}=4x-2+7\sqrt{x+1}$

Gửi bởi JMJ trong 11-09-2013 - 16:32

Bài 1: Giải pt: $\sqrt{4x^{2}+x+6}=4x-2+7\sqrt{x+1}$

Bài 2 : gpt: $2x+1+x\sqrt{x^{2}+2}+(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+3}=0$

Bài 3: gpt $\sqrt{x-1}+\sqrt[3]{x+6}=\sqrt[4]{x+79}$

Bài 4: gpt $\sqrt{1+\frac{2}{x}}=-2x-4+\frac{3}{x}$

Bài 5: gpt $\sqrt{2x^{2}-1}+\sqrt{x^{2}-3x-2}=\sqrt{2x^{2}+2x+3}+\sqrt{x^{2}-x+2}$

KHÓ ĐÂY.