Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


JMJ

Đăng ký: 11-09-2013
Offline Đăng nhập: 30-10-2013 - 19:56
*----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm $p,q$ nguyên tố sao cho $\frac{p^{2n+1}-1}...

04-10-2013 - 17:32

Bài 1: Tìm tất cả các số nguyên tố a,b,c sao cho ab+bc+ac>abc

Bài 2:Xác định các số nguyên tố p,q sao cho

$\frac{p^{2n+1}-1}{p-1}=\frac{q^{3}-1}{q-1}$ với $n>1$


$\frac{[a,b,c]}{[a,b][b,c][c,a]}=\frac{(a,b,c)^{2}}{(a,b)(b,c)(c,a)}$

03-10-2013 - 21:22

Bài 1: Tìm bộ ba các số nguyên dương (m,n,l) sao cho

 $m+n=(m,n)^{2}$

$n+l=(n,l)^{2}$

$m+l=(m,l)^{2}$

Bài 2:cho a,b,c,a',b',c' sao cho (a,b)=d,(a',b')=d'.

CMR (aa',bb',ab',a'b)=dd'

Bài 3: CMR

$\frac{[a,b,c]}{[a,b][b,c][c,a]}=\frac{(a,b,c)^{2}}{(a,b)(b,c)(c,a)}$

------------ 

Mình nhắc nhở bạn về việc đặt tiêu đề nhé, mong bạn xem lại quy định diễn đàn. Lần đầu nên mình sẽ sửa hộ bạn :)


$(\frac{a^{m}-1}{a-1},a-1)=(m,a-1)$

26-09-2013 - 19:18

Bài 1: Cho (m,n)=1. Tìm $(m+n;m^{2}+n^{2})$ = ?

Bài 2: Cho $a,m \epsilon \mathbb{Z^{+}};a>1$. CMR

$(\frac{a^{m}-1}{a-1},a-1)=(m,a-1)$

Bài 3:Cho $a,b\epsilon \mathbb{Z},a\neq b$ thoả $ab(a+b)\vdots a^{2}+ab+b^{2}$ .CMR

$\left |a-b \right |>\sqrt[3]{ab}$


$\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{19x+8}=2x^{2}+x+5...

23-09-2013 - 17:01

Bài 1: gpt $x(4x^{2}+1)+(x-3)\sqrt{5-2x}=0$

Bài 2: gpt $\sqrt{3x+1}+2\sqrt[3]{19x+8}=2x^{2}+x+5$


PT

20-09-2013 - 20:38

Gpt $x(4x^{2}+1)+(x-3)\sqrt{5-2x}=0$